Skip to Content
Faktaboks

Fylke: Innlandet

Start/sluttpunkt: Løiten Brænderi, Brennerivegen i Løten

Distanse: 18 km

Tid: Ca 1,5 time

Vanskelighetsgrad: lett

Underlag: mest asfalt, noe grus, og en kort vandring på sti

Familievennlig: nei

Biltrafikk: varierer fra lite til ganske mye langs Fv.25 (ca. en kilometer)

Utfordringer: ingen spesielle utenom trafikken langs Fv.25

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Landskapet i Løten er i hovedsak et lett og attraktivt sted å sykle. Men denne fredelige jordbruksbygda har en dramatisk historie å by på, her ble nemlig Kristoffer Svartbekken den siste nordmann som ble henrettet i Norge i fredstid. Dette skjedde i Ekroms-stormyra i Løten, etter sigende med flere enn tre tusen tilskuere til stede.

Fra kulturinstitusjonen Løiten Brænderi kan du med sykkel enkelt komme deg bort til Ekroms-stormyra med det gjenoppbygde skafottet, der Kristoffer Svartbekken ble halshogd i 1876. Den skisserte runden går også innom grava på Løten Kirkegård, der Svarbekken etter halshoggingen ble begravet. Morderen kunne ikke bæres inn gjennom porten, så han ble heist over kirkegårdsmuren om natta, og begravd langt unna de andre gravene.

For å komme veien til skafottet fra ankomst Villmarksporten camping: Følg veien inne på plassen nordover så langt den går. Stor grasslette, sett igjen syklene her. Herfra går en merket sti 300 meter gjennom tett skog til myra og skafottet.

Ved Løten kirke: Gå langs kirkeveggen til nordsiden av kirken. Der er det bare en grav, like ved muren. Gravstøtta ble reist av Løten menighetsråd på 1990-tallet.

Forbehold:
Denne ruten ble sist syklet av SLF i 2020.
Husk at endringer og avvik kan forekomme i veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights