Skip to Content
Langtur

Nasjonal sykkelrute 5 Numedalsruta: Fra Smådøldalen til Larvik

Fra høyfjell til kyst. Langs fjelloverganger, idyllisk stølslandskap, elver og fossefall samt kulturlandskap med åker og eng og avslutning i Vestfold-skjærgården. Dette danner rammen for 243 km langs Numedalsruta. Denne vel 24 mil lange strekningen av nasjonal sykkelrute 5 er den første Syklistenes Landsforening har klassifisert gjennom det nye stjernesystemet.

Den starter der Smådøldalen begynner like ved Dagali og ender i Larvik.

Distanse: 243 km
Tid: 4-6 dager
Underlag: 90 % asfalt 10 % grus
Gradering: Middels krevende

Start og sluttpunkt: Krysset Fylkesvei 40/Smådølaveien – Larvik sentrum

Offentlig transport: Bussrute mellom Geilo og Rødberg og Kongsberg flere ganger om dagen

Trygghet: Varierende fra veldig lite trafikk til flere kilometere langs ganske trafikkerte veier

Lademuligheter: Det er mulig å tilpasse dagsetappene så det lar seg gjøre å lade underveis

Gjennom Smådøldalen mot Rødberg
En av de fineste delene av ruta er de knappe fire milene fra Ånevatnet til Rødberg. Selv om man sykler et par kilometer langs fylkesvei 40, er trafikken her ikke større enn at de fleste kan sykle her, inkludert ungdom fra 12–13 år.

Veien gjennom Smådøldalen er en idyll preget av fjellvann, noen setergrender og få hytter. Det er utsikt til fjell på 1200–1300 meters høyde, inkludert ganske bratte fjellsider på østsiden av dalen. Flere steder sykler man ganske tett på elva Smådøla. Turen har i store strekk flater eller slake nedoverbakker ned mot Rødberg, 370 moh. Den skiltede ruta går via en seig bakke opp mot Fønnebø og Uvdal stavkirke, og denne er såpass bratt at mange sikkert vil velge å trille sykkelen.

Om man ønsker å unngå denne motbakken, kan man i krysset Smådølvegen/Fønnebøvegen eventuelt fortsette rett fram på Smådølvegen, Vikangrendvegen og Uvdalsvegen. Da blir turen også rundt åtte kilometer kortere, og SLF har lagt inn denne anbefalingen i kartforslaget.
Et kort strekke går ruta langs fylkesvei 40, som til tider kan være noe trafikkert og hvor det sykles i blandet trafikk.

Langs Numedalslågen til Rollag
Fra Rødberg suser det raskt nedover dalen, og de første 10–12 kilometerne går i blandet trafikk på fylkesvei 40 og kan nok oppleves som noe utrygg på grunn av smal veiskulder og en del trafikk i perioder. Det er bussforbindelse nedover hele dalen, så det er mulig å unngå strekningen med buss til Nore.

Her kan Nore Stavkirke besøkes, før veien går videre langs elva i rolige omgivelser. Etter en snartur innom fylkesvei 40 igjen ved Kravikfjord bru blir det igjen stille, rolig og landlig. Det bærer litt opp i høyden, og med høyde kommer utsikt. I Veggli er det mulighet for overnatting, servering, handling og dresinkjøring på den nedlagte jernbanen. I tillegg er det en flott rasteplass ved fossen med tilrettelegging med benker.

Ruta er videre lettsyklet, og på veien inn mot Rollag passeres både Rollag stavkirke og bygdetun. For camping kan Holman Camping nås ved en hengebro over elva like ved bygdetunet. I Rollag er det butikk hvis det er behov for proviantering.

Idyllisk ro langs elva til Kongsberg
Ut fra Rollag er det først idyll med grussykling mellom gårdsbruk, men ganske raskt kommer man ut på fylkesveien igjen. Følg med så du får med deg brua over til Vestside – hvor det igjen blir roligere. Det er mye furumoer langs ruta her.

Syklingen fortsetter videre sørover, og det anbefales å svinge av mot Lampeland – det er skiltet. Dette gir et avvik fra den nasjonale ruta, men SLF anbefaler denne ikke minst på grunn av gang- og sykkelvei som er anlagt mellom Lampeland og Svene, noe som gir 5 km med trygg sykling. I tillegg får man med seg tettstedet Lampeland med butikk, servering, sportsbutikk og hotell. Siste strekningen inn til Kongsberg går på rolige småveier, og det sykles forbi idyllisk ro langs elva.

Fra Kongsberg til havet
Nå venter rolige dagsetapper med frodig kulturlandskap. Stikkord er bondegårder, åker og eng og mange elver sildrer forbi ruta. Det er et bølgende landskap og flere steder får du fint utsyn over landskapet. Syklister vil også sette pris på de mange fredelige småveiene med lite trafikk, her kan man ofte sykle flere kilometer mellom hver bil man møter.

Det er en rekke kortere bakker der man stiger ca. ti til tretti høydemeter, som til sammen senker gjennomsnittsfarten og krever litt krefter. Turen egner seg best for syklister i normal form. Alternativt kan el-sykkel være et godt valg for de som ikke er så vant med å sykle.

Det er matbutikker via avstikkere i Svarstad og Kvelde. Det er campingplass og kro ved Brufoss nord for Svarstad etter åtte kilometer, og en stor campingplass ved Åsrumvannet, etter 46 kilometer.

Langs Numedalslågen vil man ellers finne flere trivelig rasteplasser og gapahuker helt nede ved elva. Disse plassene i seg selv er en opplevelse og bare ett av flere argumenter for å velge denne naturskjønne ruta.

Vær obs på at ruta mangler en del skilt de siste ti kilometerne inn mot Larvik.

Det er fullt mulig å sykle ruta motsatt vei eller ta deler av ruta kombinert med buss. I så fall er det lurt å unngå de mest populære utfartstidspunktene siden det er begrenset plass til sykler i bagasjerommet. Å sykle fra sør og nordover vil gi ca. 1000 høydemetre ekstra.

Det er også mulig å starte turen fra Geilo. Det vil i så fall gi 3 solide motbakker og mange kilometere langs ganske trafikkerte veier.

 

KRITERIE

STJERNER

VEKTING

Trafikksikkerhet/Trygghet

20 %


Stigning pr dagsetappe

15 %

Underlag

10 %

Skilting og merking

10 %

Turistinfrastruktur pr dagsetappe, 40-60 km

10 %

Scenisk kvalitet

10 %

Opplevelse/tilbud pr dagsetappe

10 %

Tilkoblingsmuligheter til offentlig transport

5 %

Markedsføring/info

5 %

El-sykkelvennlighet

5 %

Forbehold:
Denne ruten ble sist syklet av SLF i 2020/2021.
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights