Skip to Content
Fra østsiden av vannet
Faktaboks Østensjøvannet rundt

Startsted/slyttsted: Skøyenåsen T-banestasjon, linje 3
Lengde: 5,3 kilometer
Vanskelighetsgrad: lett (men med en bratt motbakke...)
Underlag: asfalt, grus
Natur/omgivelser: Grønne omgivelser, våtmark med kanaler og små øyer, masse fugleliv, rastebenker, infotavler om historie, fugleliv etc.
Trafikk: Stort sett separat turvei uten biltrafikk, kort strekning til og fra stasjonen på lavtrafikkert boligvei.
Andre opplysninger: Passer for barn fra ca. 7-8 år

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Selv med kun en overfladisk interesse for våtmarker og fugleliv kan det være interessant å se Østensjøvannet naturreservat, som skiller seg ut fra mange andre ved å ligge omkranset av veier og bebyggelse. Sykkelturen rundt vannet går i veldig grønne omgivelser, og langs selve vannet på bilfri og trygg turvei.

Tar man T-banen til Skøyenåsen stasjon har man et godt utgangspunkt for å komme til turveien langs vannet. Følg Grønlibakken, Skappels vei og Haakon Tveters vei, kryss Østensjøveien via gangfelt. Følg grusveien på nordsiden av vannet til du møter turens eneste utfordring, den bratte motbakken, ca. 40 høydemeter opp mot Manglerud skole. Hold til venstre og sørover langs Østensjøvannet.
Etter kort tid er du nede på de store gresslettene nede ved vannet. Her er det rastebenker og oppslag om fisk, historie og det rike fuglelivet ved dette vannet.
I sørenden av vannet er det en stor lekeplass.

NB: turveien rundt vannet er mye brukt av turgåere, joggere og andre syklister, særlig i helgene – så sykle langsomt og vis hensyn!

Østensjøvannet er bare tre meter på det dypeste og har avløp nordover til Alnaelva. Vannet har fått navn etter Østensjø gård som ligger på vannets østside.

Våtmarksområdet fungerer som raste- og hvileplass for trekkfugl generelt og ender i særdeleshet. Meget artsrikt dyre-, fugle- og planteliv, totalt 213 fuglearter er observert her, inkludert kongeørn! Blant de hekkende artene dominerer Sothøne, Sivhøne, Toppdykker, Canadagås, Stokkand, Toppand og Rørsanger.

Populært skøyte og pilkevann på vinterstid. I 1950-årene ble det flere ganger arrangert billøp på isen. Vannet er fra 1992 vernet som naturreservat.

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights