Skip to Content

Distanse: 14,5 km.
Tid: Ca. 1 time.
Underlag: Lett blanding av asfalt og grus.
Gradering: Lett.

Start og sluttpunkt: Spikkestad stasjon/ Brakerøya stasjon.

Offentlig transport: Tog til Spikkestad og Drammen stasjon.

Trygghet: For det meste bilfri turvei eller separat sykkelvei. Noen kryssinger av trafikkert vei.

Stigning: Nesten ingen motbakker.

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Turen fra Spikkestad stasjon ned til Lierbyen og Brakerøya er særdeles lett.

Tidligere gikk toget mellom Oslo og Drammen i en stor S-bue fra Asker til Spikkestad og Lierbyen før banen svingte mot Brakerøya og Drammen. I 101 år suste togene her; over broer, fjell¬skjæringer og pukkstein. Da Liertunnelen mellom Asker og Lier stod ferdig i 1973 – 10,5 km lang – ble reisen betydelig forkortet. Mellom Asker og Spikkestad går nå lokaltog. Jernbanetraséen til Lierbyen er en nytelse å sykle, og følger du med vil du se rester etter infrastruktur fra den gang toget gikk her. Det er slak nedover-bakke hele veien og etter den korte Spikkestadtunnelen er det en rekke steder du får flott utsikt over Drammen og området rundt.

Den nedlagte Drammenbanen fra Spikkestad er fin å sykle på, med flott utsikt utover Drammensfjorden. Foto: Sissel Jenseth

Nede ved bommen og rundkjøringa ved Reistad fortsetter jernbane-traséen på den andre siden som turvei mot Lierbyen. Du sykler under E18 og videre mellom jorder og spredt bebyggelse, før du ender opp ved sykkelvegen som fører ned til Lierbyen.
Fra Lierbyen følger du sykkelvei langs Hegsbro-veien fram til Fv285, Ringeriksveien. Følg denne et kort stykke til høyre mot rundkjøringa, før du krysser over – OBS! Farlig kryssing! – og fortsetter turveien sørover på den gamle jernbanetraséen.Traséen brukes også av ryttere men det er god plass til ryttere både på hest og på sykkel. Vis hensyn! Traseen fortsetter sørover og krysser kun to middels trafikerte veier før man er framme ved Brakerøya stasjon.
Turen må kunne sies å være ganske familievennlig.

Forbehold:
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights