Skip to Content
Foto: Øyvind Wold
Faktaboks Svartdalen

Startsted: Tøyen T-banestasjon
Lengde: 6 kilometer hver vei
Vanskelighetsgrad: lett
Underlag: asfalt, grus
Type tur: dagstur, kort
Natur/omgivelser: Alnaelva og sterke naturinntrykk nesten midt i byen.
Trafikk: Biltrafikk fra Tøyen til Enebakkveien, litt også fra Bryn stasjon til brua ved Tvetenveien.
Pluss: Passer for sykkelvante barn fra 9-10 år.
Andre opplysninger: Passer best for terrengsykler.

For utvidet funksjonalitet som f.eks å laste ned koordinater i GPX eller KML, må du åpne kartet. Klikk på kartet for å komme videre til kartleverandørens nettside.

Midt i et sentralt område med høyblokker, hovedveier og industribygg finner du en av byens fineste og samtidig minst kjente turveier, den som går langs Alna.

Elvas rike vegetasjon skaper gode vekstmuligheter; det er funnet 370 planteslag langs vassdraget. I tillegg er den artsrike skogen tilholdssted for blant annet rev, grevling og rådyr.

Følg sykkelfelt fra Tøyen langs Kjølberggata sørover til Åkebergveien og Galgeberg. Kjør rett fram i Galgebergkrysset via Dalehaugen og ned Enebakkveien.

Like etter at du har kjørt under jernbanebrua nederst i Enebakkveien, tar du til venstre inn på grusveien mot Svartdalsparken.

Gjennom Svartdalen blir grusveien en bred sti langs Alnaelven gjennom et overraskende tett og frodig skogparti. Turstien går i svinger og kupering langs sørsiden av elva, før man krysser Alna på en artig hengebro.

Foto: Øyvind Wold

Dette partiet er det villeste på turen, der man knapt ser bebyggelse for bregner trær og fjellskrenter.

Ved Østensjøveien kjører du rett fram Nils Hansens vei, så over Tvetenbrua og videre nord-østover på Smalvollveien.

Etter ca. 250 på Smalvollveien meter kan du igjen ta inn på turveien, som følger Alnas meanderslyng østover. Denne delen av elva kalles Smalvollen og har åpne strandsumpområder. Det ser ut som et helt urørt landskap, men ble benyttet til slått og beite fram til 1950-tallet.

Turen vår slutter der stien ender i Smalvollveien, rett ved sykkelbutikken Birk Sport på Alnabru.

Det er ikke spesielt trivelig å sykle gjennom Alnabru, vi anbefaler derfor å ta turveien samme vei tilbake til start.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights