Skip to Content

Sykling i innlandet

Innlandet mellom kysten og fjellet byr på mange muligheter og flere overraskelser for den nysgjerrige syklist. Man kan blant annet ta turen gjennom historiske og velholdte kulturlandskap, følge lange vassdrag eller rundt store innsjøer, eller legge ut i villmarka gjennom digre sammenhengende skogsområder. Her er noen turtips til forskjellige deler av Sør-Norge.

Spennende sykkelalternativer er for eksempel sideveiene gjennom hoveddalførene våre, veier som gjerne går på andre siden av elven i forhold til riksvei eller sterkt trafikkerte europaveier. Sideveiene tilbyr en helt annen, langt fredeligere og tryggere tur, og de viser en bokstavelig talt en helt ny side av blant annet Gudbrandsdalen eller Østerdalen.

Turene som er foreslått her er aktuelle for de fleste syklister, unntatt Bandak rundt i Telemark, som er til dels ganske krevende. Turene er sortert etter stigende lengde og det er tatt med ideer til avstikkere eller mulig turforlengelser. Høydeprofilene ligger stort sett mellom hundre og fire hundre meter, og aktuell tursesong vil typisk være fra rundt midten av mai til midten av oktober. Turene er egnet både for terrengsykkel og hybridsykkel, men elementer som partier med biltrafikk, lengden på turene og stedvis dårlig underlag, gjør dem mindre egnet for barn/barnesykler.

Det er til dels langt mellom serveringssteder og servicefunksjoner som serveringssteder, sykkelbutikk/verksted underveis, så man bør i utgangspunktet være ganske selvhjulpen.

Ringebu til Lillehammer

GROMSIDEN AV DALEN

Baksideveien gjennom Gudbrandsdalen fra Ringebu til Lillehammer


DISTANSE:
64 km
VANSKELIGHETSGRAD: Middels krevende
UNDERLAG: Ca. tre fjerdedeler asfalt, resten grus
UTFORDRINGER: En bratt stigning (200 høydemeter) sør for Ringebu, foruten flere stigninger på rundt hundre høydemeter underveis. Få serveringssteder langs veien.
OPPTURER: Dette er gromsiden av dalen for syklister, med trivelige og smale småveier gjennom et kulturlandskap med mange gamle gårdstun og laftede bygninger. En rekke fine dal- og fjellgløtt på turen.
BILTRAFIKK: Gjennomgående lite, men en del trafikk i fellesferien mellom Jørstadmoen og Øyer.
ANBEFALTE AVSTIKKERE: Kort avstikker til Vegmuseet, med utstillinger og servering. På Jørstadmoen like før Lillehammer, kunne det kanskje også friste med et besøk på Jorekstad friluftsbad.
NETTSIDE: www.lillehammer.com
TRANSPORT: Tog eller buss til Ringebu, tog eller buss fra Lillehammer
MULIG FORLENGELSE: Nasjonal sykkelrute 7, «Mjøstråkk» går sørover til Hamar via søre Ål, Moelv, Rudshøgda, Brumunddal og Jessnes.
RUTEDETALJER OG HØYDEPROFIL: www.lommekjent.no/ruter/1795024

VIDSTRAKT OG FRODIG KULTURLANDSKAP

Toten rundt fra Reinsvoll til Gjøvik via Kolbu Kapp

DISTANSE: 42 km
VANSKELIGHETSGRAD: Lett
UNDERLAG: Mest asfalt
UTFORDRINGER: Mange veier og kryss underveis, man bør kunne lese et kart for å finne fram.
OPPTURER: Vidstrakt frodig kulturlandskap med lange siktlinjer, middelalderkirker, mange småveier og diverse mulige attraktive rutealternativer for sykling. Siden man starter høyt, er det mer nedoverbakker enn motbakker på turen.
BILTRAFIKK: Noe trafikk langs Fv33 på slutten.
ANBEFALTE AVSTIKKERE: Peder Balke-senteret ved Billerud gård, sør for Kapp, med idyllisk kafehage og utstillinger. «Mjøsas ark» har utstillinger i den gamle melkefabrikken ved Kapp, populær badeplass like nedenfor.
NETTSIDE: http://visit-toten.com
TRANSPORT: Tog til Reinsvoll stasjon, retur fra Gjøvik stasjon.
RUTEDETALJER OG HØYDEPROFIL: www.lommekjent.no/ruter/1793476

ET FRILUFTSPARADIS

Finnskogen-runde fra Elverum via Kynna, Agås og Heradsbygd


DISTANSE:
67 km
VANSKELIGHETSGRAD: Lett til middels
UNDERLAG: Ca. halvparten grus, halvparten asfalt
UTFORDRINGER: Stigning og dessuten mange skogsbilveier og kryss i området Agåsen/ Flotsberget. Lurt å ha med kart i målestokk 1:50 000.
OPPTURER: Dagstur med en smak av den enorme Finnskogen i sørøst-Hedmark og en reise preget av usedvanlig stillhet over lange flate furumoer fra Likvern til Kynnsjøen langs Kynnaelva. Et friluftparadis med for eksempel masse fiske- og teltmuligheter. Minimalt med biltrafikk på denne strekningen, og en rekke muligheter for å variere eller forlenge ruta. Glomdalsmuseet, rett sør for Elverum, er et stort friluftsmuseum og fint sted for rast og for å lære litt om lokal historie på slutten av turen.
BILTRAFIKK: Noe trafikk langs Fv25 i starten (her er det separat sykkelvei) og Fv20/Fv505 på slutten.
NETTSIDE: www.visit-hedmark.no/elverum-regionen/
TRANSPORT: Tog til Elverum stasjon
RUTEDETALJER OG HØYDEPROFIL: http://www.lommekjent.no/ruter/1794837

VILL NATUR

Vann-runde i indre Telemark via Høydalsmo, Dalen, Krossli, Vrådal og Kviteseid


DISTANSE:
120 km
VANSKELIGHETSGRAD: Krevende
UTFORDRINGER: Flere lange og tøffe klatringer, bratt nedkjøring til Dalen med en rekke hårnålssvinger, en snau mil sykling på E134.
OPPTURER: Vill natur, flotte utsiktspunkter og sykling gjennom flere bortgjemte smågrender lite påvirket av moderne byggeskikk. Flere lange slake nedoverbakker. Stopp gjerne på vakre steder som Eidsborg stavkirke, Dalen hotell eller Kviteseid bygdetun. Servering på Hvidesø kafe i Kviteseid
BILTRAFIKK: Mye på europaveien, noe trafikk på Fv41 mellom Vrådal og Brunkeberg, ellers lite.
NETTSIDE: www.visittelemark.no/telemarkskanalen
TRANSPORT: Haukeliekspressen buss til/fra Brunkeberg, alternativt båt på Telemarkskanalen fra for eksempel Skien, Ulefoss eller Lunde
RUTEDETALJER OG HØYDEPROFIL: http://www.lommekjent.no/ruter/1793479

MANGE LETTE OG RASKE PARTIER

Hokkund – Drammen via Åmot, Tyrifjorden og Sylling
DISTANSE: 94 km
VANSKELIGHETSGRAD: Middels krevende
UNDERLAG: 98 % asfalt, 1 % grus, 1 % sti
UTFORDRINGER: Mange småbakker på turen gjør at snittfarten ikke bli høy.
OPPTURER: Turen som går rundt Finnemarka nord for Drammen ligger veldig sentralt på Østlandet, men er samtidig svært landlig. Det er mulig å sykle på ganske fredelige småveier stort sett hele veien. Mange lette og raske partier og fin utsikt over Tyrifjorden. Sykkelsti langs den gamle Lierbanen er «desserten» på turen: smal grus/jord-vei gjennom skog og blomsterenger, men mulig å forsere også med landeveissykkel. Inn mot Drammen sykler man flere kilometer på en asfaltert del av den gamle banen, snorrett og flatt på asfalt.
BILTRAFIKK: Varierende, men generelt er ikke trafikken særlig sjenerende.
RUTEDETALJER OG HØYDEPROFIL: http://connect.garmin.com/activity/188615087

GARANTERT UTEN TRENGSEL

Pilegrimsleden fra Eidsvoll til Tangen, via Fløyta og Lysjøen


DISTANSE:
42 km
VANSKELIGHETSGRAD: Middels krevende
UNDERLAG: Omtrent to tredeler grus, resten asfalt + kort stiparti
UTFORDRINGER: Lang, slak stigning fra Holtdammen ved Fv177. En km skogsti ved Grønnsjøbekken sør for Lysjøen, regn med å trille sykkelen her. Ikke hele Pilegrimstraseen er egnet for sykkel, denne foreslåtte turen bruker litt alternative veier.
OPPTURER: Følger for en stor del Pilegrimsruta gjennom skogen mellom Eidsvoll og Espa i et vakkert, men lite brukt sykkelområde. Flere bademuligheter og rasteplasser. Store deler av turen går på svært fredelige skogs- og bygdeveier, garantert uten trengsel. God Mjøsutsikt mot slutten og idylliske veier helt nede ved sjøen mot Tangen.
BILTRAFIKK: Noe trafikk de første kilometerne fra Eidsvoll.
NETTSIDE: http://pilegrimsleden.no/no/map/gudbrandsdalsleden
TRANSPORT: Tog til Eidsvoll og tog fra Tangen
MULIG TURFORLENGELSE: Mindre kupert og svært attraktivt sykkel-landskap på Pilegrimsleden videre nordover mot Stange og Hamar.
RUTEDETALJER OG HØYDEPROFIL: http://www.lommekjent.no/ruter/1794831

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top