Skip to Content

Distanse: 352 km
Tid: 5 – 7 dager
Underlag: Ca. 1/2 asfalt, 1/2 grus
Gradering: middels

Start og sluttpunkt: Fv.25 ved Tjernmoen, rett sør for Osensjøen/ Halden togstasjon.

Offentlig transport: Bussrute mellom Trysil og Elverum (sjekk avganger på forhånd)/ tog fra Halden.

Trygghet: Generelt lite trafikk. Dette varierer fra en del trafikk en strekning på rundt en mil etter Tistedalen, til mer spredt trafikk fra Aspern til Ørje. Lange strekk nesten helt uten trafikk, særlig den nordlige halvdelen fra Skotterud. Det er noen kilometer med sykkelvei et par strekninger, men ruta går nesten i sin helhet i blandet trafikk.

Stigning: Dagsetappene har fra 300 til 700 høydemeter samlet stigning. Det er få virkelig bratte bakker og som helhet er Villmarksruta vurdert som middels krevende.

Elsykkel: Det er tildels langt mellom ladepunkter og Villmarksruta er mindre egnet for elsykler, særlig den nordlige delen. Om man unngår å sykle med maksimal motorassistanse, og i tillegg har med ekstra batteri, bør turen gå uten problem.

Villmarksruta lyver ikke – dette er i stor grad en tur i et stille skoghav gjennom tynt befolkede områder. Om du ønsker å oppleve stillhet og lange strekninger som i praksis er uten biltrafikk, er Villmarksruta, særlig den nordlige delen, noe for deg.

Utfordringer
Villmarksruta er en kupert tur som samlet sett har tre og et halvt tusen høydemeter stigning. Motbakkene er fordelt på mange korte og en del lange slake stigninger, men det er også et par steder med motbakker som er brattere enn fem prosent.
Ruta er skiltet, men pr september 2020 finnes det en del mangler ved skiltingen. For å finne fram bør man ha en gpx av ruta, eller gode kart.

De som skal sykle ruta bør være klar over at det kan være langt mellom servicetilbud som matbutikker, overnatting og servering, dette gjelder særlig nordlige halvdel. Om du starter nordfra er det for eksempel 65 kilometer til første matbutikk (ved Kilen, avstikker på noen få kilometer fra ruta), fra utgangspunktet ved Fv.25. Derfra er det 45 km til neste butikk, ved Svullrya, og 60 nye kilometer til neste butikk, ved Austmarka.

Det er ingen togstasjoner underveis der man kan få med sykkelen om man ønsker å komme til, eller forlate ruta, mellom start og endepunkt. Det finnes buss fra Magnor og Skotterud til Kongsvinger, men det er ikke sikkert man får med sykkelen her.

Naturopplevelse
På Villmarksruta er du tett på naturen hele veien Den første halvdelen gjennom Finnskogen, er preget av brede grusveier, diverse innsjøer, vassdrag, store furumoer og en rekke åser på 4-600 meters høyde.
Det er ellers laget en rekke bålplasser, enkle rasteplasser og gapahuker ved flere av tjernene langs ruta.skog, kulturlandskap, gårdsbruk, grender og noen tettsteder.

Ruta krysser, eller går i nærheten av, Finnskogleden, flere steder. Denne merkede vandreleden på 240 kilometer, går fra Morokulien ved Magnor i sør, til Osensjøen i nord. For å få litt avveksling fra syklingen kan du prøve å gå en strekning langs denne leden. Det er en rekke ubetjente hytter og gapahuker langs Finnskogleden.

Den sørlige halvdelen av Villmarksruta går mer i kulturlandskap og gjennom en rekke grender og små tettsteder. Her er det også kortere mellom servicetilbudene. I Ørje er det for eksempel flere spisesteder og matbutikker, her finner man også den eneste sportsbutikken før man kommer til Halden.
Fra Ørje og sørover følger man Haldenkanalen og kan se en rekke kulturminner og oppslag fra den gang kanalen og båtene var en viktig transportåre både for folk og varer. Besøk gjerne slusene ved Ørje, Strømfoss og Brekke (avstikker). Kanalen brukes i dag mest til turisttrafikk med flere båter, og av mange padlere.

Fiske
Ønsker du variasjon fra syklingen, er det gode fiskemuligheter langs ruta, flere steder er det skiltet om hvilke fisketyper de forskjellige vannene har.

Overnatting
Organisert overnatting finnes blant annet på Fredriksten festning, Kirkeng camping, Romskog Spa og hotell (avstikker), Hotell Magnor bad (avstikker), den ubetjente Lebiko-hytta, Finnskogen kro og motell på Svullrua, og på Gravberget gård (avstikker). Distansen mellom disse stedene varierer fra 30 til 71 km.

Lebiko-hytta fortjener litt ekstra oppmerksomhet. Det er en ubetjent DNT-hytte som ligger svært idyllisk til i skogen rett ved svenskegrensen, etter 142 km sykling langs ruta. Lebiko er et gammelt finnetun bebodd helt til 70-tallet, selv om det ikke er innlagt strøm eller vann. Hit er det en avstikker på kun noen hundre meter fra sykkelruta. Fra Lebiko kan du vandre åtte kilometer lange merkede og svært populære 7-torpsrunden, gjennom skogen via fraflyttede torp på svensk og norsk side.
Det må også nevnes at det er en rekke fine teltplasser langs innsjøer og tjern langs Villmarksruta.

Score i SLFs 5-stjernes klassifisering
Totalscore på SLFs 5-stjerners system, der 5 er maksimal score: 3 stjerner
Vurdering er basert på følgende kriterier:

Trygghet: 3
Stigning: 3
Underlag: 3
Skilting 2
Turistinfrastruktur: 2
Opplevelsestilbud: 2
Off. transport: 5
Markedsføring/info: 1
El-sykkelvennlighet: 1

Forbehold:
Denne ruten ble sist syklet av SLF i 2020.
Endringer og avvik kan over tid forekomme i servicetilbud, veistandard, trafikkmengde, trafikkmønster, skilting, med mer, og SLF kan ikke ta ansvar for slike endringer.

Har du innspill om turen, så kan disse sendes til: post@syklistforeningen.no

Annonse
Annonse
Annonse
Back to top