Skip to Content

Sykkelkonferansen

Konferansen arrangeres annethvert år av Syklistenes Landsforening i samarbeid med en vertskommune og andre partnere. Konferansen er den største og viktigste møteplassen for alle som har sykkel som fag- og interessefelt, en gruppe som vokser for hvert år.


De siste konferansene har samlet nær 300 deltakere, og deltakerne kommer fra kommuner, fylkeskommuner, Statens vegvesen, konsulentbyråer, organisasjoner m.fl.

Gjennom nullvekstmålet i personbiltrafikken, fortetting av bysentra og økt fokus på det gode byliv fremstår sykkel som en sentral del av løsningen. Sykkelkonferansen gir deltakerne faglig påfyll og inspirasjon som vil styrke deres arbeid for å fremme en mer miljøvennlig, helsebringende og effektiv transportmiddelfordeling i norske tettsteder og byer.

Kommende konferanse avholdes 12. – 13. september 2022 og går over 2-3 ukedager, med innledere fra både inn- og utland. Vertskap i år er Hamar-regionen. Som vertskap får kommunen flere anledninger til å vise frem lokale tilbud og transportløsninger.

Den første sykkelkonferansen ble holdt i Oslo i 1989. Initiativtaker og arrangør var Syklistenes Landsforening. På 90-tallet ble det arrangert nasjonale sykkelkonferanser som Statens vegvesen og Miljøverndepartementet arrangerte sammen med de aktuelle kommunene.

Oversikt over sykkelkonferanser holdt i Norge:

1989 Oslo
1992 Sandnes
1992 Tønsberg
1993 Lillehammer
1995 Trondheim
1998 Trondheim (Velo Borealis – internasjonal sykkelkonferanse)
2002 Drammen
2004 Kristiansand
2006 Stavanger
2008 Kongsberg
2010 Bergen
2012 Trondheim
2014 Oslo
2016 Tromsø
2018 Fredrikstad/Sarpsborg
2020 Stavanger

Fra og med 2002 har Syklistenes Landsforening hvert annet år arrangert nasjonale sykkelkonferanser i samarbeid med Statens vegvesen, Helsedirektoratet og den aktuelle kommune og fylkeskommune

Back to top