Skip to Content
Bli sett

Bli en Synlig syklist-kommune

Som en del av Synlig syklist-kampanjen hjelper Syklistforeningen dere med å øke trafikksikkerheten og inspirere dere til å bli en sunnere kommune, med utdeling av sykkellykter slik man kan sykle året rundt.


Synlig syklist-aksjon på en skole i Oslo. Barn står foran en sykkelparkering, sammen med én voksen som deler ut lyktsett.
Synlig syklist-aksjon på en skole.

Nedenfor er mye nyttig informasjon, men vil dere bare
Bestille kvalitetslykter – gå rett hit

I seks år har Syklistforeningen hjulpet kommuner og fylker over hele landet med å oppnå nullvekstmålet for biltrafikk og nullvisjonen for skadde og døde i trafikken gjennom Synlig syklist-kampanjen.

Vi besøker skoler, offentlige arbeidsplasser og/eller står utplassert på strategiske knutepunkter hvor mange sykler forbi (trafikkerte lyskryss, nær sykkelparkeringen ved togstasjonen, eller lignende). Her deler vi ut et sett med front- og baklykt til sykkelen, samt en brosjyre med opplysninger om hva som er lovpålagt og hvordan man holder seg synlig og sikker i mørket. På skoler og arbeidsplasser har vi også en pedagogisk formidlingspakke, som vi har god erfaring med at holder på elevenes oppmerksomhet og som lærere er fornøyde med.

Alle lyktene vi deler ut er oppladbare, og kan slik vare i mange år.
(Lyktene lades gjennom om USB-C inngang. Maks lysstyrke på forlykt er 40 lumen. Både forlykt og baklykt har ulike modus; konstant eller blinkende. De lyser ca 5 timer mellom hver lading, avhengig av lysstyrke og brukstemperatur. Batteriindikator varsler når 10% av batterikapasitet gjenstår. De festes med solid strikk. Og de kan også festes med belteklips)

Hvorfor bør vi være en Synlig syklist-kommune?

Synlig syklist-kampanjen er svært viktig av flere grunner:

 • Kommunen/Fylket viser at dere setter pris på de som velger å bruke aktiv transport, og slik reduserer køer og ikke utsetter andre for risikable situasjoner, reduserer luftforurensing og mikroplastutslipp, og holder de offentlige helseutgiftene nede.
 • Hjelper flere med å fortsette å sykle utover høsten og vinteren, og bidrar slik til å styrke arbeidet med nullvekstmålet.
 • Sikrer at de som sykler i mørket er synlige. Sammen med god infrastruktur og holdningskampanjer for at bilister tilpasser fart og oppmerksomhet etter forholdene, er dette viktig for å klare nullvisjonen for skadde og døde i trafikken.
 • Med sykkelfiks-pakken sørger dere at folk sykler på sykler i teknisk forsvarlig stand. Dette er avgjørende for sikkerheten. Om dere velger å gjøre det på en skole er det også en sterk bidragsyter til at barna kjenner sykkelglede. Når sykkelen er i god stand er det mye morsommere og mer behagelig å sykle, slik får barna et godt forhold til å sykle, noe som kan vare livet ut. På skoler anbefaler vi dette fra 5. - 7. trinn og/eller på ungdomsskolen. Dersom skolen gjennomfører sykkeldyktig.no forsøker vi tidsmessig å knytte det opp til dette.
Hva gjør Syklistforeningen for oss når vi melder oss som Synlig syklist-kommune?

Syklistforeningen har lang erfaring med aksjoner og opplysningsarbeid på knutepunkt og skoler over hele landet, og vil bruke vår kompetanse til å gjøre følgende for dere:

 • Kjøpe inn oppladbare lyktsett med deres logo på og medfølgende informasjonsmateriell om hvordan sykle trygt og lovlig i når det er mørkt. Fordi vi kjøper inn for hele landet får vi en pris ingen kan matche.
 • Sende ut alt materiellet til dere i god tid før aksjonen. Frakt er inkludert i prisen.
 • Sender ut pressemelding og hjelper med annen markedsføring i forkant av aksjonen, og bidrar gjerne med bilder og tekst til en sak i etterkant.
 • Kan stille opp på aksjonen og hjelpe til med praktisk gjennomføring . På skoler og arbeidsplasser deler vi også ut ekstra informasjonsmateriell om trafikkregler for syklister, og holder innlegg på ca en halvtime. Dette dersom dere ønsker det
 • Dersom dere bestiller sykkelfiks skaffer vi to mekanikere som kommer med et mobilt sykkelverksted.
Sykkelsjekk

Sykkelmekanikerne ser over og fikser bremser, smøring, strammer ting som sitter løst, og andre små, men ofte svært viktige, ting. De gjør også en fullstendig sjekk og gir beskjed om det er noe mer alvorlig de ikke får tatt som må tas med et verksted. Hvis dere bestiller en sykkelfiks for ca 50 sykler tas det i løpet av en formiddag.

Sykkelfiks kan bestilles til alle former for aksjon (knutepunkt, skole, arbeidsplass, etc). Sykkelfiks anbefales da vår erfaring er at mange sykler er i dårlig teknisk stand.

Hvor mange lyktsett trenger vi?
 • På en typisk knutepunktaksjon i et tettsted med 4000 innbyggere, deles det ut ca 100 lyktsett på 2 timer. Dette er gitt at det ikke passerer særlig med skoleungdom her.
 • På en typisk knutepunktaksjon i en stor by (mer enn 40 000 innbyggere) går det ca 300 lyktsett på 2 timer.
 • På en skole trengs ett sett pr elev pr klasse dere ønsker å besøke.
Hva må vi gjøre?
 1. Bestem dere for om dere ønsker å gjennomføre aksjonen på ett eller flere knutepunkt, skoler, og/eller arbeidsplasser.
 2. Tenk over om dere ønsker å gjennomføre aksjonen kun med egne ansatte eller om Syklistforeningen skal komme fra vårt nærmeste lokallag eller nasjonalt for å bistå, eller gjøre jobben for dere.
 3. Bestill lykter i skjemaet under. Vi tar kontakt og sørger for at alt som trengs blir sendt.
 4. Bestem en dato for aksjonen og hvordan dere vil gjøre innbyggerne/elevene oppmerksom på aksjonen. Vi hjelper gjerne med å sende ut pressemeldinger og markedsføring når datoen nærmer seg.
 5. Hvis dere bestiller sykkelfiks avtaler vi med sykkelreparatørene hvor og når de skal møte opp og sette opp sitt mobile verksted.
 6. På dagen drar dere ut, eller vi kommer, til stedet, setter opp strandflagg eller gjør dere synlige på annet vis, og deler ut lykter og informasjon. Vi tar med markedsføringsmateriell, synlige jakker hvis dere ønsker at vi deltar.
Bilder av lyktene

Dere får valgfri logo på hver lykt, en fin påminnelse til foreldrene om at dere bryr dere, og at skattepengene går til konkrete formål som hjelper dem i hverdagen. Dere kan velge å bruke logoen til fylket, kommunen eller skolen.

Vi gleder oss til å samarbeide med dere om å gjøre (fylkes)kommunen deres et enda bedre sted for de som velger sykkelen i hverdagen! Les mer om Synlig syklist-kampanjen her, og bestill deltagelse i kampanjen under.

Vil du snakke med oss før du bestiller? Send en mail til post@syklistforeningen.no eller ring oss på 22 47 30 30.

Frist for bestilling er 12. mars.* Første levering blir 15. august 2024, alle lykter er levert innen 10. september, i god tid før Europeisk mobilitetsuke 16. – 22. september. Ønsker dere senere levering kan det avtales.
* Dere kan bestille etter denne dato, men da blir både pris høyere og logo kan ikke garanteres.

Bestilling

Antall lyktsett(Påkrevd)
Ett sett inkluderer front- og baklykt, med logo (v/ bestilling av 200 eller mer). I pakken inngår informasjonsmateriell. 82 kr pr sett, frakt inkludert. Bestillingen er ikke bindene. Faktura sendes ved utsending av lyktene.

Navn(Påkrevd)
Navn på vår kontaktperson hos dere.
Adresse(Påkrevd)
Adressen lyktene skal sendes til.
Enkel sjekk og reparasjon av sykler, slik som bremser, smøring av kjede, osv. Viktig for sikkerhet og komfort, så flere sykler mer og tryggere.
Hjelp til gjennomføring
Vi ønsker hjelp av Syklistforeningen til å gjennomføre Synlig syklist-aksjonen på følgende sted(er). Hvis dere ikke huker av noe her sender vi dere alt dere trenger for å gjennomføre kampanjen på egenhånd.
Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.
Back to top
Verified by MonsterInsights