Skip to Content

Mer sykling til jobb bidrar til reduksjon av sykefraværet

— Å være i hverdagsaktivitet er kanskje det mest effektive en kan gjøre for å holde seg frisk, sier Thomas Bäckstrøm, leder for Sykehusapoteket Østfold, Kalnes. For å oppmuntre til aktiv transport til jobb har han gått i bresjen for å få sykehusapoteket sertifisert som sykkelvennlig arbeidsplass.


Sykehuset Østfold Kalnes tilbyr sykkelparkering også til besøkende, inkludert kunder til sykehusapoteket på sykehuset.

Sykkelparkering i to etasjer, sykkelmekkestasjon og sosiale tiltak som interne konkurranser der de ansatte oppfordres å sykle. Dette er noe av det Sykehusapoteket Østfold fikk poeng for da Syklistenes Landsforening var på befaring. Arbeidsplassen er den første av 17 sykehusapotek i Sykehusapotekene HF som nå er sertifisert. Andre bedrifter som også er sertifisert er: PwC, Avantor, Vegdirektoratet, Oslo Rådhus, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Nittedal kommune med flere.

Ny sertifiseringsordning

– Hvis den dyre sykkelen din ikke står trygt på jobb, reduseres også lysten til å sykle. Hele 40 % mener at arbeidsgivere ikke gjør nok for at ansatte skal sykle til jobb. Det er mange tiltak arbeidsgiver kan gjøre for at flere vil velge sykkel. Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser kan få rådgivning om hvordan tilrettelegge best mulig, og bli sertifisert som sykkelvennlige. Les mer om: sykkelsertifisering

Thomas Bäckstrøm, leder for Sykehusapoteket Østfold, Kalnes, sykler 30 minutter hver dag. Han har ivret for å få egen arbeidsplass sertifisert som sykkelvennlig gjennom Syklistenes Landsforenings tjeneste. Foto: Privat

– Slik tilrettelegging er viktig både med tanke på miljøet og for å redusere sykefraværet på apoteket, sier Thomas Bäckstrøm.

Støttes av ledelsen

Ledelsen for Sykehusapotekene HF har stilt seg positiv til sertifiseringen. Sykehusapotekene ønsker å høste erfaring fra initiativet som Kalnes-apoteket her har tatt.

– Vi ble med på denne ordningen fordi vi tror bevisste grep og tiltak kan få flere ansatte hos til å velge sykkelen på vei til jobb, sier Bäckstrøm.

 

– Klarner tankene

Selv sykler han stort sett daglig fram og tilbake til jobb – fire–fem kilometer hver vei. Det gir to ganger 15 minutter med trim, i tråd med Helsedirektoratets råd om 30 minutter aktivitet hver dag, kalt «Dine30». Les om hvem som er sertifisert: bedrifter

– Jeg syns det er helt fantastisk å sykle. På morgenen gir det en god start på dagen, og det klarner tankene, sier Bäckstrøm.

Gevinster av økt sykkelbruk

• I 2015 var helseutgiftene 311 milliarder kroner, 60.000 kr per innbygger. Halvparten gikk til helseforebygging, ifølge Statistisk sentralbyrå.

• Ved 30 minutter moderat aktivitet daglig kan en person leve over 3 år lenger og ha 5 år med bedre helse (Helsedirektoratet 2010/2017).

• Helsedirektoratet har beregnet at den samfunnsøkonomiske effekten per nye km sykling er 26,38 kr.

• Staten vegvesen påpeker at sykling til og fra jobb er assosiert med cirka 30 prosent lavere risiko for tidlig død hos voksne menn og kvinner. Funnene er justert for andre risikofaktorer og øvrig aktivitetsnivå (Statens vegvesen 2014).

Back to top