Skip to Content
Å sykle til jobb er ikke bare raskt og moro, det er også helsebringende.

Lengre og bedre liv av å sykle til jobben

En rekke forskningsrapporter de siste årene bekrefter det alle vi som sykler til jobben vet. Sykling til og fra jobb gir forbedret helse og et lenger og bedre liv.


Du blir sunnere, hvis du dropper bilen og tar sykkelen til jobb – også hvis den har motor, er konklusjonen av et ferskt forsøk fra Danmark.

Dansker sunnere med elsykler.
Forsøket utstyrte ni pendlere i Københavnsområdet med elsykler i stedet for bil. Pendlerne hadde mellom 10 og 35 kilometers avstand til jobb. Målinger før og etter test-måneden viste store forskjeller i forsøkspersonenes helsetilstand.

Julie Nielsen fra rådgivningsfirmaet Niras joblife, gjennomførte forsøket:
– Det ga dem generelt bedre helse. Blodtrykksverdiene ble bedre, og de fikk en økning i oksygenopptak, sier hun.

Undersøkelsen fra Danmark bekrefter resultatene i flere større og mindre forskningsprosjekter de siste årene. Sykling til og fra jobb gir vesentlig bedre helse enn å kjøre bil, eller å ta kollektivt, også hvis syklingen foregår med en elsykkel.

Sjansen for kreft og hjertesykdom nesten halvert.
En mye større studie foretatt av British Medical Journal viser at aktiv jobbpendling med sykkel reduserer generell dødsrisiko med 41 prosent, forekomst av kreft med 45 prosent, og hjertesykdom med 46 prosent. I denne store og grundige studien ble over 250 000 forsøkspersoner fulgt gjennom hele fem år.

Studien har fokusert på sykling til og fra jobb. I sammendrag konkluderer den med at politikk som aktivt oppfordrer til økt sykkelpendling, som bygging av sykkelveier, og støtteordninger og lettere tilgang for sykler på offentlig transport, bidrar til bedret folkehelse på en rekke viktige områder.

I norsk sammenheng, der mange liker å bruke syklingen til jobben som en treningsøkt, er det kanskje ekstra interessant å merke seg at helsegevinstene blir ekstra store hvis vi sykler litt ekstra fort til og fra kontoret. Bruker vi turen til jobb som en treningsøkt er det ekstra viktig med god tilrettelegging på arbeidsplassen. Gode dusjmuligheter og trygg sykkelparkering er viktig for dem som sykler til og fra jobb. Syklistenes landsforening jobber med å sertifisere og gi råd arbeidsplasser som ønsker å være spesielt sykkelvennlige.
www.sykkelvennligarbeidsplass.no

Aller best å sykle fort
En annen dansk studie enn den med elsyklene nevnt tidligere, har vist at sykling på høy intensitet i stedet for i rolig tempo til og fra jobb, kan gi mer enn fem år lenger levetid.

Den store danske studien som ble utført på 5106 tilsynelatende friske menn og kvinner i løpet av en periode på 18 år, viser at de som syklet fort fikk et enda og formodentlig bedre lengre liv enn dem som syklet roligere. I gjennomsnitt la de hardt syklende mennene på 5,3 år på livslengden, mens hardt syklende kvinner kunne forvente å leve over 3 år lenger enn dem som tok det mer bedagelig.

Studien konkluderte med at det var viktigere å sykle fort enn langt for å få utbytte helsemessig.

Alle studiene kommer altså til felles konklusjon. Sykling til og fra jobb fører til bedre helse. Dette gir bedrifter lavere sykefravær og mer opplagte ansatte. I tillegg sparer det samfunnet forøvrig for millioner i utgifter til sykemeldinger.

Trygg sykkelparkering er viktig på jobb
Back to top
Verified by MonsterInsights