Skip to Content
75 år med sykkelglede

75-års jubileum

I 75 år har Syklistenes Landsforening jobbet for at det skal være attraktivt å velge sykkel, enten som fremkomstmiddel eller til rekreasjon. Og som vi sier "75 år – med toppformen intakt".


Syklene trillet hyppig over Youngstorget i Oslo på slutten av 40-tallet, akkurat slik de også gjør i dag.
Syklistenes Landsforening - jubilumskomitee
Jubileumskomite

Arbeidet er vært organisert i en komite bestående av:
- Jan Henrik Lund (leder) og
- Geir Egilsson,
- Marie Rushfeldt,
- Eva Saanum (til jan 2022).
- Roar Løkken (--> okt 2021)
- Olav Fjeld Kraugerud (nov 2021-2022; tok over for Roar Løkken).

Jubileumsarbeidet

Arbeidet er vært organisert i en komite bestående av: leder Jan Henrik Lund og medlemmene Geir Egilsson, Marie Rushfeldt, Eva Saanum (til jan 2022). Sekretær og medlem: Roar Løkken (–> okt 2021), Olav FK (nov 2021–>). Komiteen har hatt møter ca annenhver måned til og med januar 2023. Under landsmøtet 2021 ble det vedtatt at jubileumsmarkeringene primært skulle gjøres ved lokale arrangement. Det ble derfor naturlig å koble dette til Sykkelens Dag og Den Store Sykkeldagen.

Tabell 1: Oversikt over planlagte og utførte tiltak.

Tiltak Status
Veileder til kommuner Ikke prioritert
Digitalisering av arkiv Ikke ekstern finansiering
Gavebrev og gaveinnsamling Utført
Jubileumsutgave av SYKLISTENE Utført
Markeringer Utført lokalt

 

Veileder og digitalisering

Ikke utført, uten at det var lovet andre steder enn en intern ambisjon. Ergo er avviket helt i orden.

Gavebrev og gaveinnsamling

Vinter 2022 sendte sekretariatet ut brev fra generalsekretær, styreleder og komiteleder, se tabell 6x for mottagerliste. Det ble sendt brev til alle landets kommuner, fylker, store veieiere, UoH-sektoren, direktorat og departement. Gjennom etterfølgende dialog er gavene kommentert i tabell 7x. Gavenes hensikt var å skape oppmerksomhet og synlighet til foreningen ved at Syklistforeningen nevnes ved åpning av et allerede planlagt tiltak. Målet ved hver gave er at vi skal nevnes i pressemelding, i tale ved åpning, at vi inviteres til åpning og at det evt. settes opp en plakett. Gavene er vurdert av jubileumskomiteen og en representant for Innlandet fylkeskommune (Marit Espeland).  Gavekomiteen har avholdt to separate møter og vurdert gavene opp mot sykkeleffekt. Komiteen setter stor pris på alle gavene og takker med dette alle giverne. Blant mange gode sykkelanlegg var komiteen av den mening at Sykkeltunellen i Bergen var den beste. Denne eies av fylkeskommunen, men siden det i praksis også er samarbeid med kommunen der den går takkes både Bergen kommune og Vestland fylkeskommune. Åpningen ble ikke gjennomført i 2022 som planlagt, men komiteen mener det ikke diskvalifiserer dette som en gave.

En oppsummering av gavearbeidet er at det var en god anledning til å starte en dialog. Virker som de som har svart har tenkt noe a la «ja, vi burde nok gjøre noe for de som sykler. Dette er en god anledning.» Samtidig har det ikke vært veldig stor vilje til å sette ekstra tiltak i sving for foreningen. Men de gjør gjerne noe ekstra om det kan legges til det som allerede er i gang.

Tabell 2.

Mottagere Antall Mottager Svar Oppfølging Merknad
Alle kommuner 356 «postmottak» Noen Kontaktet de som svarte
Fylker 11 «postmottak» Kontaktet de som svarte
Departement 5 «postmottak» Kontaktet de som svarte Vi ba om deltagelse på Den Store Sykkeldagen
Direktorat 2 «postmottak» 1 Ingen Ønsket oss lykke til
Andre statlige aktører 6 «postmottak»
Organisasjoner 5 Ledernes epost og «postm» Ingen Ingen
Private aktører 9 Ledernes epost og «postm» Sendt epost en gang til. Ringt noen.
Universitet og høyskoler 13 «postmottak»

og eiendoms-/miljøsjef

4 Tett oppfølging av de som svarte. Ingen av resten.

 

Tabell 3: Oversikt over gavene som gir oppmerksomhet til foreningen.

# Giver Gave-kategori Gave
1 Agder Veianlegg Fv 42 Arendal GS Strømsbusletta
2 Arendal kommune Synlighet Plakett på sykkelboks BIKELY
3 Bergen kommune Veianlegg Sykkeltunnel (bybanesikringstunnel)
4 Fredrikstad kommune Veianlegg, Veianlegg
5 Innlandet fylke Synlighet Sang (det ble lagd og fremført en sang under Sykkelkonferansen 2022)
6 Lindesnes kommune Veianlegg Opphøyd kryss
7 NMBU Synlighet Sykkelparkering, plakett
8 Nye veier Veianlegg Sideveistiltak E6
9 Sarpsborg kommune Skilting Skilting
10 UiB Synlighet Sykkelparkering, plakett
11 UiT  –> SVAP  Merknad: Initiert en prosess om sykkelvennlig arbeidsplass
12 Vestland Veianlegg Sykkeltunnel

 

Jubileumsutgave av SYKLISTENE

Utgave 2-2022 ble en utgave med 75 historier. Som en ekstra markering ble den utdelt til alle stortingsrepresentantene i tillegg til vanlig distribusjon.

Markeringer

De lokale jubileumsmarkeringene ble primært gjennomført under Den Store Sykkeldagen-paraplyen. Høydepunktet må sies å ha vært sofasamtalen med samferdselsministeren under markeringen i Fredrikstad.

 

Glimt fra Syklistenes Landsforenings 75-årige historie.
Back to top
Verified by MonsterInsights