Skip to Content

Bli en Sykkelvennlig arbeidsplass

Å legge til rette for at ansatte skal velge en aktiv reisevei til og fra jobb er viktigere enn noen gang. Med Sykkelvennlig arbeidsplass kan bedriften din få veiledning og råd til hvordan dere best mulig tilrettelegger for at flere skal sykle til jobb. Kontakt oss i dag via epost eller fyll ut kontaktskjema under.


Fordelene for de ansatte er mange. Vi står klare til å hjelpe dere raskt videre.

Å sykle til jobb er en utmerket måte å starte dagen på. Når du vet at sykkelen står trygt og fasilitetene på jobben er gode, bidrar det til både motivasjon og sykkelglede hos de ansatte.

Arbeidsgiver kan gjøre mye for at flere skal velge sykkel. Sykkelparkering, garderobe med lås, tørkeskap og mekkeplass er noen av ansattgodene mange setter pris på. Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning hvor arbeidsplasser kan få rådgivning om hvordan tilrettelegge best mulig og bli sertifisert som sykkelvennlig.

Hva er Sykkelvennlig arbeidsplass?

Sykkelvennlig arbeidsplass er en sertifiseringsordning eid og driftet av Syklistenes Landsforening (SLF). Arbeidsplasser har mulighet til å bli sertifisert som sykkelvennlige og få rådgivning rundt tilrettelegging slik at flere velger sykkel til jobb.

Blant arbeidsgiverne som har sertifisert egne arbeidsplasser: PwC, Telenor, Avantor, Oslo rådhus, Vegdirektoratet, Sykehusapotekene, Renovasjonsetaten i Oslo, Undervisningsbygg i Oslo, Akershus fylkeskommune og Bærum kommune.

Hvorfor bli en Sykkelvennlig arbeidsplass?

 • Skape trivsel og et godt arbeidsmiljø
 • Vise klima- og miljøansvar
 • Oppnå styrket omdømme og økt lønnsomhet

Hva kartlegges i sertifiseringsprosessen?

Trygg sykkelparkering, tilgjengelighet, garderobefasiliteter, tjenester, ledelse og incentiver er noen av områdene som kartlegges. Til sammen er det rundt 50 indikatorer, som sammen med en digital reisevaneundersøkelse gir grunnlaget for en rapport som beskriver forholdene for tilrettelegging hos bedriften, og rådgivning med konkrete nye tiltak blir gitt. Avhengig av resultatene kan bedriften oppnå gull-, sølv- eller bronsesertifisering.

Se oversikt over sertifiserte arbeidsplasser her.

Ta kontakt med oss for tilbud om sertifisering, fyll ut skjemaet nedenfor:

  Virksomheten*

  Kontaktperson*

  Antall ansatte


  Du blir kontaktet av oss etter at vi har mottatt hendvendelsen!

  Sertifiseringsprosessen gjøres unna i 6 trinn:

  1  kontakt: Sertifiseringsprosessen avtales og planlegges. Arbeidsplassen velger en kontaktperson for Syklistenes Landsforening (SLF).

  2 – reisevaneundersøkelse: Ansattes reisevaner til arbeid, oppfattelse av virksomhetens tilrettelegging for sykling, forslag til forbedringer samt motivasjon for å endre transportvanene kartlegges gjennom en nettbasert reisevaneundersøkelse. SLF sender ut denne, og den tar under 10 minutter å svare på.

  3 befaring: Gjennomføres av SLFs rådgiver og kontaktperson på arbeidsplassen. Tar ca 1 – 1,5 time og legger grunnlaget for rapporten som SLF utarbeider. Fasiliteter for sykkel (parkering m.m.) og for syklister (garderobe m.m.) vurderes. I tillegg kartlegges arbeidsplassens sykkelsatsing for øvrig (ledelse, insentiver, kommunikasjon, tjenester etc.).

  4 rapport: Basert på resultater fra reisevaneundersøkelse og befaring utarbeides en rapport for virksomheten. Rapporten gir en utførlig kartlegging av forhold som er avgjørende for at virksomhetens ansatte skal velge sykkelen som transportmiddel til arbeid.  Rapporten gir også nyttige og konkrete tips til mulige forbedringstiltak.

  5 rådgivning: Virksomheten kan benytte seg av et gitt antall årlige rådgivningstimer (inkludert i serviceavgiften) fra SLF for å bedre sykkelvennligheten på arbeidsplassen.

  6 – sertifikat: Virksomheten mottar rapporten  sammen med fysisk og digitalt sertifikat, samt logomateriell. Basert på oppnådde poeng, tildeles gull-, sølv-, eller bronsesertifisering.

  Utvikling av sertifiseringsordningen

  I utviklingen av Sykkelvennlig arbeidsplass har Syklistenes Landsforening samarbeidet med forsikringsselskapet If og senere gjennomført et pilotprosjekt i samarbeid med FutureBuilt og kommunene Asker, Bærum, Drammen og Oslo. Høsten 2016 ble det foretatt pilotsertifisering på åtte arbeidsplasser i disse kommunene. Syklistens Landsforening har brukt pilotprosjektfasen til å etablere et faglig grunnlag for sertifiseringsordningen. 

  Kostnader og interessehenvendelse

  Kostnadene er basert på antall ansatte i virksomheten. Sertifiseringskostnad dekker fase 1-6 ovenfor. Virksomheter som deltar i ordningen, resertifiseres hvert tredje år.

  Årlig servicekostnad er en løpende årlig lisensavgift, som inkluderer blant annet rådgivningstimer og bruk av merkenavnet «Sykkelvennlig arbeidsplass».

  Vi gjør egne vurderinger av konsern og kjeder med flere underliggende filialer. Det er også mulig å sertifisere arbeidsplasser i utlandet.

  Under lanseringen av sertifiseringstjenesten i Oslo rådhus mottok representanter for de åtte «pilotarbeidsplassene» synlige bevis på arbeidet de har gjort for at ansatte skal bruke sykkelen til og fra jobb. Fra venstre: Varaordfører Yousuf Gilani (V) for Drammen rådhus, Sigrun Dalen Ganz for Helsetjenesten i Drammen, byråd Rina Mariann Hansen (Ap) for Oslo rådhus, utvalgsleder Morten Skauge (H) for Kommunegården i Bærum, Rande Hansen for Rykkin skole i Bærum, ordfører Lene Conradi (H) for Asker rådhus, Elisabeth Kolrud for Jørgensløkka 66 og Toril Borvik for Renovasjonsetaten i Oslo. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien

  Sertifiseringstjenesten — fra pilotperiode til permanent drift

  • Syklistenes Landsforening har bygd opp sertifiseringsordningen Sykkelvennlig arbeidsplass i samarbeid med FutureBuilt . Etter en pilotpilotperiode der vi vurderte sykkelforholdene på åtte arbeidsplasser, ble sertifiseringstjenesten lansert i Oslo rådhus på verdens helsedag, 7. april 2017.

  • Der fikk representanter for disse virksomhetene overrakt plaketter som synlig bevis på hvor godt de har lagt til rette for at ansatte skal velge sykkelen til, i og fra jobb. De første sertifiserte arbeidsplassene er kommunale og ligger i Oslo, Bærum, Asker og Drammen, som sammen står bak FutureBuilt, der målet er å vise at det er mulig å utvikle klimanøytrale byområder og arkitektur av høy kvalitet. Transport er ett av områdene FutureBuilt jobber med, deriblant god sykkeltilrettelegging.

  • Nå kan andre private og offentlige virksomheter bli sertifisert på samme måte og oppnå gull-, sølv- eller bronsenivå, alt etter hvor høy score de oppnår. Tjenesten skal rulles ut til å bli en landsdekkende sertifiseringsordning.

  Back to top