Skip to Content

Den nasjonale sykkelkonferansen arrangeres i Hamar 12. og 13. september og er den viktigste og største møteplassen for de som har sykkel som arbeid, fag- og interessefelt i Norge. Her får du mulighet til å bygge nettverk og utveksle erfaringer med det mål å bygge grønne og bærekraftige samfunn.


Om konferansen

Vertskapet for årets konferanse er Syklistenes Landsforening i samarbeid med Innlandet Fylkeskommune. Selve konferansen avholdes på Scandic Hamar, et flott hotell kun en kort spasertur fra Mjøsa. Den nasjonale sykkelkonferansen arrangeres hvert annet år, og hadde sin entré i Drammen i 2000. De øvrige konferansene har blitt avholdt i Kristiansand, Stavanger, Kongsberg, Bergen, Trondheim Oslo, Tromsø, Fredrikstad, og digitalt i 2020.

Tema for konferansen

Temaet for konferansen er Smaken av sykling. Sykkelen er et viktig redskap for folkehelsen og for et bærekraftig samfunn. Over 40 dyktige foredragsholdere står klare til å gi deg løsningene på hvordan du kan tilrettelegge for at flere skal bruke sykkelen, uavhengig av alder, og hvorfor tilrettelegging for sykkel er viktig både for miljø og folkehelsen.

Konferansen har temaer som dekker både lokale, nasjonale og internasjonale problemstillinger innen sykling. Gode eksempler på byer som har lykkes i sin sykkelsatsing blir presentert på konferansen. Samtidig vil vi gå i dybden på fagområder som blant annet sykling og samferdsel, folkehelse, mikromobilitet og nye transportformer og grønn turisme og tursykling. Vi vil også se inn i glasskulen og gi deg de nyeste sykkeltrendene og undersøke hvilken innvirkning de vil ha på blant annet folkehelse, samferdsel og turisme.

Du møter blant annet disse foredragsholderne

Henrik Syse

Henrik Syse er en av Norges mest brukte foredragsholdere. Han er filosof, forfatter og forsker med en bred faglig og yrkesmessig bakgrunn.

Melissa Bruntlett

Melissa Bruntlett er en forkjemper for urban mobilitet. Som forfatter, konsulent og rådgiver er hun opptatt av hvordan byer og regioner kan ta en helhetlig og rettferdig tilnærming til mobilitetsplanlegging.

Matti Koistinen, Den finske syklistforeningen - Pyöräliitto

New Cycling Policies and Laws encourage people to ride in Finland

Siri Hafnor

Siri Hafnor, Sa-ho

Tilrettelegging av reiseliv

Henrik Duus

Henrik Duus, Statens vegvesen

Ny vår for nasjonale sykkelruter i Norge

Bente Beckstrøm Fuglseth

Bente Beckstrøm Fuglseth, Statens vegvesen

Utvidelse av verktøykassen for sykkel gjennom sykkelpilotprosjektet

Karin Ryberg

Karin Ryberg, Västtrafik

Integrering av cykel med kollektivtrafik – kombinationsresor i Västra Götalandsregionen

Relaterte artikler

 

 

 

Den nasjonale sykkelkonferansen 2022 arrangeres i samarbeid med:

Back to top