Skip to Content

Sykkelvennlige arbeidsplasser

Spar penger – Spar tid – Spar miljøet
Og bli friskere og gladere...

Å legge til rette for at ansatte skal velge en aktiv reisevei til og fra jobb er viktigere enn noen gang. Undersøkelser fra Helsedirektoratet viser at den voksne befolkningen sitter altfor mye stille. Å være aktiv til jobben er ikke bare bra for helsen, men det forbedrer også kreativiteten, produktiviteten og effektiviteten, gir økt motivasjon samtidig som det bidrar til å redusere helseplager og sykefravær.

Med Sykkelvennlig arbeidsplass kan din bedrift sette fokus på en aktiv reise, og dermed fremstå som en attraktiv arbeidsplass både overfor ansatte, og i rekrutteringen av nye medarbeidere. Syklistenes Landsforening tilbyr veiledning og råd til hvordan deres bedrift på best mulig måte kan tilrettelegge for at flere skal være aktive til jobb.

Sykkelvennlig arbeidsplass er et bærekraftstiltak med tydelige fordeler:
• Bedre fysisk og psykisk helse.
• Lavere sykefravær.
• Reduserte utslipp.
• Reduserte utgifter til bil og transport.

Sykkelvennlig arbeidsplass er effektfullt:
• Forbedret klimaregnskap og innhold til eventuell bærekraftsdokumentasjon.
• Verdifulle tilbakemeldinger fra ansatte i reisevaneundersøkelse.
• Rapport med beregning av utslippsreduksjon, resultater og forslag til tiltak.
• Måling av effekt over tid med rådgivning og oppfølgende reisevaneundersøkelse.
• Gir synlighet og bygger omdømme.


Back to top
Verified by MonsterInsights