Skip to Content

Sykkelvennlige arbeidsplasser – Næringsliv og eiendom

Hvis den dyre sykkelen din ikke står trygt på jobb, reduseres også lysten til å sykle. Det er mange ulike tiltak arbeidsgiver kan gjøre for at flere vil velge sykkel. Forskning viser at arbeidsgiver kan oppnå store gevinster ved å tilrettelegge for at flere ansatte skal velge sykkel til jobb. Sykling til jobb bidrar til bedre helse og mer opplagte medarbeidere, som fører til redusert sykefravær, økt effektivitet, samt reduserte kostnader til bilparkering. En optimal tilrettelegging for syklister vil bidra til styrket bunnlinje og et positivt omdømme for arbeidsplassen.


Back to top
Verified by MonsterInsights