Skip to Content

Sykkelvennlige arbeidsplasser – Oslo

Hvis den dyre sykkelen din ikke står trygt på jobb, reduseres også lysten til å sykle. Det er mange ulike tiltak arbeidsgiver kan gjøre for at flere vil velge sykkel. Forskning viser at arbeidsgiver kan oppnå store gevinster ved å tilrettelegge for at flere ansatte skal velge sykkel til jobb. Sykling til jobb bidrar til bedre helse og mer opplagte medarbeidere, som fører til redusert sykefravær, økt effektivitet, samt reduserte kostnader til bilparkering. En optimal tilrettelegging for syklister vil bidra til styrket bunnlinje og et positivt omdømme for arbeidsplassen.


Etater, foretak og lignende

EGE Alf Bjerkes Vei 10

Sted: ??
Ansatte: 0-50
Sertifiseringsnivå: På vei til å bli
Periode: ??

EGE Brobekkveien 87

Sted: ??
Ansatte: 51-200
Sertifiseringsnivå: På vei til å bli
Periode: ??

EGE Klemetsrudveien 1

Sted: ??
Ansatte: 0-50
Sertifiseringsnivå: På vei
Periode: ??

GFE Østre gravlund

Sted: Gamle Oslo
Ansatte: 0-50
Sertifiseringsnivå: Sølv
Periode: 2019–2022

Dette er bedriftene som er sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass av Syklistenes Landsforening, innen kategorien Oslo kommune. Se resten av de sertifiserte bidriftene og meld på din bedrift i dag.

Skoler

Holmen

Sted:
Ansatte: 51-200
Sertifiseringsnivå: På vei til å bli
Periode: 2020–2023

Lilleaker skole

Sted:
Ansatte:
Sertifiseringsnivå:
Periode: 2020–2023

 

Ønsker du mer informasjon om ordningen? Meld på din bedrift i dag!

Back to top
Verified by MonsterInsights