Skip to Content
Kåringen av Norges beste sykkelby

Syklist i egen by

Anenthvert år spør vi syklistene selv om sykkelforholdene der de bor i brukerundersøkelsen Syklist i egen by. Svarene fra brukerundersøkelsen inngår i kåringen av Norges beste sykkelby, som gjennomføres i regi av Syklistenes Landsforening.


– Vi har nok klatret helt til topps fordi vi har et godt utbygd gang- og sykkelveinett, også til de ytre bydelene. Dette gjør det enkelt å komme seg fra A til B, også over lengre avstander, sier Tomas Nesset (i midten), lokallagsleder i Syklistenes Landsforening Kristiansand og omegn. Her sammen med styremedlemmene Kjell Lye og Torild Mossing Breitveit på Torvet i Kristiansand med rådhuset i bakgrunnen. Foto: privat
Brukerundersøkelsen Syklist i egen by

Fakta om undersøkelsen
• Det er Syklistenes Landsforening som står bak undersøkelsen.

• Undersøkelsen ble første gang gjennomført i 2008. Undersøkelsen i 2018 er den den sjette i rekken og bygger på 1773 svar fra medlemmer i Syklistenes Landsforening.

• Brukerundersøkelsen gjennomføres annethvert år, og det er syklistene selv – de som kjenner de lokale forholdene godt – som deltar i undersøkelsen. Syklistene har svart på hvordan de opplever sykkelforholdene i sin by.

Spørsmålene som er besvart i undersøkelsen
1. Hvordan synes du forholdene er for sykling?

2. Hvor trygg eller utrygg føler du deg når du sykler?

3. Hvordan synes du fremkommeligheten er med sykkel?

4. Hva synes du om standarden på veganlegg for sykling (sykkelfelt, sykkelveger, gang- og sykkelveger)?

5. Er du tilfreds med sammenhengen i sykkelvegnettet?

6. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om sommeren?

7. Hva synes du om vedlikehold av sykkelanleggene om vinteren (brøyting, strøing)?

8. Er du tilfreds med antallet sykkelparkeringsstativ?

9. Er du tilfreds med plasseringen av sykkelparkeringsstativene?

10. Hva synes du om sykkelparkeringsmulighetene ved kollektive transportmidler?

11. Hva synes du om mulighetene til å ta med sykkel på kollektive transportmidler (lokale reiser)?

Brukerundersøkelsen Syklist i egen by gjennomført første gang i 2008 og har nå blitt gjennomført seks ganger. Det er den eneste landsomfattende brukerundersøkelsen om sykling og respondentene svarer på elleve spørsmål om hvordan de opplever sykkelforholdene i sin by. Rangeringen av byene basert på syklistenes egen vurdering av forholdene, er en viktig del av Syklistenes Landsforenings kåring av Norges beste sykkelby.

I 2018 var de ti beste byene for første gang også gjennom en finalerunde, hvor også objektive kriterier ble vurdert. I sum sikret dette Kristiansand førsteplassen. Se faktabokser for mer detaljert informasjon om brukerundersøkelse og finalerunden med de objektive kriteriene.

Her er resultatet av kåringen i 2018, med forrige plassering (2016) i parentes:

1       Kristiansand   (2)
2       Lillestrøm   (1)
3       Stavanger   (5)
4       Kongsberg   (3)
5       Trondheim   (7)
6       Arendal   (8)
7       Asker   (9)
8       Sandnes   (13)
9       Tønsberg   (12)
10     Lillehammer   (11)
11     Larvik   (15)
12     Porsgrunn   (6)
13     Molde   (25)
14     Oslo   (16)
15     Hamar   (4)
15     Fredrikstad   (16)
17     Drammen   (14)
17     Sandefjord   (16)
19     Sandvika   (16)
20     Kolbotn   (21)
21     Mandal   (20)
22     Skien   (10)
23     Bergen   (25)
24     Tromsø   (22)
25     Haugesund   (28)
26     Bodø   (23)
27     Sarpsborg   (24)
27     Hønefoss   (27)
29     Moss   (29)
30     Ålesund   (30)

Finalerunden — kåring av Norges beste sykkelby

• De objektive indikatorene er til dels basert på spørsmål som Statens vegvesen tidligere har stilt kommuner og fylkeskommuner i Sykkelbynettverket. I tillegg er det indikatorer som ikke fanges opp av brukerundersøkelsen, men som er viktige for å vurdere forholdene for syklistene.

• Vi har kun valgt indikatorer som kan sies å ha en direkte påvirkning på syklister. Datamaterialet er innhentet direkte fra kommunene.

• Hvor stor andel av plan for hovedsykkelveinettet er utbygget?

• Er det gjennomført enkle tiltak det siste året?

• Er det gjennomført offentlige sykkelkampanjer/kommunikasjonstiltak det siste året?

• Benyttes Statens vegvesen Håndbok R610 som standard i drift av sykkelanlegg sommer og vinter?

• Er det gjennomført reasfaltering av hele eller deler av sykkelveinettet de siste tre år?

• Er det opprettet en ordning for tilbakemelding fra brukerne?

• Finnes det en bysykkelordning som er tilgjengelig for alle innbyggere?

Under overrekkelsen av prisen for Norges beste sykkelby i 2016 – Lillestrøm – takket Skedsmo-ordfører Ole Jacob Flæten blant annet Syklistenes Landsforenings lokallag i Lillestrøm og omegn for at laget er en pådriver overfor kommunen i arbeidet med å legge til rette for syklister. Foto: Roar Løkken
Det er de som selv sykler i hverdagen som avgjør hvem som blir årets sykkelby. Foto: Roar Løkken
Back to top
Verified by MonsterInsights