Skip to Content
Årsmøtet finner sted kl 18, i Bylab (Torggt. 63, Hamar). Vi holder på til ca kl 20.
Vi ber om at medlemmer som ønsker å delta, eller har saker de ønsker tatt opp sender en e-post om dette til hamar@syklistforeningen.no innen 23.3.2022, kl 12:00.
Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av dagsorden
4. Valg av referent
5. Årsrapport
6. Regnskap
7. Valg av styre
8. Oppgaver for styret videre
I forkant av den formelle delen av møtet vil Marit Espeland fra Innlandet fylkeskommune orientere om Nasjonal sykkelkonferanse som skal holdes på Hamar 12. og 13. september 2022.
Det blir enkel servering til alle frammøtte.
VELKOMMEN!
Geir Egilsson Leder, Syklistenes Landsforening Hamar
Kart over Hamar
Kart over Hamar
Back to top