Skip to Content

Ålesund og omegn

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Ålesund. SLFs lokallag Ålesund og omegn ble stiftet den 20. mai 2021.


Nedslagsfeltet for laget er Ålesund, Sula og Giske.

For styremedlemmene blir det viktig å konkretisere satsingen gjennom Bypakke Ålesund, der arbeidet starter opp i 2021. Major oppfordrer folk i distriktet til å melde seg inn og på den måten støtte opp under sykkelarbeidet. – Blir vi flere, får vi mer slagkraft!

Velkommen til å bli med!

Kontaktinformasjon

Pierre Major (styreleder), tlf. 94035960, alesund@syklistforeningen.no

 

Nyheter fra lokallaget

Pierre Major på sykkel
Aktuelt | Artikkel | Lokallagsnytt | Ålesund 22. september 2021 | Børge A. Roum
Våre lokallag

Major leder an i Ålesund

Hils på Pierre Major, som er leder av Syklistforeningens nystartede 17. lokallag. Stikkordene er sammenhengende og mest mulig separate sykkelveier. Lokallaget vil utfordre veieierne til å gå fra tre til åtte prosent sykkelandel.

Bli mer kjent med lokallaget

Back to top
Verified by MonsterInsights