Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Ålesund og omegn

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøte 2023

Syklistenes landsforening Ålesund og omegn inviterer til årsmøte…

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport
6. Regnskap, gjennomgang og godkjenning
7. Presentasjon og valg av styre
8. Oppgaver for styret videre
Back to top
Verified by MonsterInsights