Skip to Content

Høringsuttalelser fra Syklistforeningen Ålesund og omegn

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


ÅPENT BREV

Dato:    30. mars 2022
Fra
:       Syklistenes Landsforening Lokallag Ålesund og omegn
Til:         Møre og Romsdal fylke

Høringsuttalelse til Møre og Romsdal Fylkesstrategi

 • MRFylke burde bruke reguleringsplaner for å promotere sykling
  • alle reguleringsplaner, må ha en kapitel for aktiv mobilitet.
  • Viktig å legge til rette i alle planer (når det planlegges en tunnel, en kollektivknutepunkt, en bro eller ny industripark).
  • MRFylke har en viktig posisjon for å etablere sammenhengende sykkelveger. Spesielt viktig mellom kommuner, enda viktigere når Haram skilles fra Ålesund MRF
  • Nordøvyvegen: tregere fra Finnøy til sentrum, skaffer bilavhengighet i et land hvor 14% av befolkning ikke bil, og står da utenfor
 • Kartlegging av behov
  • utarbeide en sykkelkart, slik det ble gjort i Ålesund
  • Skille ulike trafikanter: walkabilty, bikability
  • MRF burde kartlegge sykkelmuligheter
   • bruke Strava Metro for å identifisere hvor syklister sykler (ikke anta at de sykler på sykkelveger)Når det planlegges tunneler, Fylke må tilby reelle alternativer for nye
   • ruter: et godt eksempler er Volda Austefjord vegen stengt, Grefsneset
   • Et godt eksempel er Brusdal – Digernesskiftet (langs Ørnakken Naturreservatet) gang og sykkel, som er brauta i vinter, men fører ingen veg! Det burde vært enkelt og trygt å sykle fra Digerneset til Brusdal (ikke bruke E39)
 • MR er en attraktiv sykkeldestinasjoner. MRFylke bør jobbe med reiseliv og Turisme:
  • Sykkelturist bruker mye mer penger og tid enn cruiseskipturister som har alt om bord.
  • Sykkelturister slipper også mindre klimagass enn andre turister
  • Norske Sykkelrute n1, EuroVelo: Atlanterhav: må bevares og ha tilbud for hotell for sykkelturister, verksted.
  • Sammenhengende sykkelveg fra Ålesund til Geiranger via Gjørundfjord er en fantastisk sykkelrute
  • Romsdal
  • Dombås til Bjorli, Åndalsnes til Trollveggen: et har blitt gjort utredning før, hva har skjedd.
  • Åndalsnes – Geiranger
  • Geiranger – Lom: bruke gamle historiske vegen. Krever samarbeid med Innlandet fylkeskommune
 • MRFylke bør bruke sin posisjon i skoler/administrativ bygninger for å promotere sykling: sunt, miljøvennlig og økonomisk
  • Når det gjelder elsykler, folk er redd til å bli frastjålet sykkelen: sykkelhotell eller overvåkede områder
  • Videregående skoler
   • Sykkelparkering,
   • kampanjer,
   • minke behovet for personbiler,
   • betale for parkering
   • Redusere Fylkeskommune antall parkeringsplasser
  • Sykkelparkeringstilbud er som regel en 10% av behov, selv om det tar 4-5 mindre plass enn for biler
 • MRFylke bør bruke sin posisjon som Fram Mobilitetstjeneste
  • Buss invitere folk til å ta sykkel på buss,
  • Eller henge på et stativ
  • Syklister og fotgjengere burde ha et redusert abonnement til Fram
  • SYKLISTFORENINGENs medlemmer burde få en redusert abonnementspris til Fram

————————————————ARTIKKEL SLUTT————————————————

 

ÅPENT BREV

Dato:    21. oktober 2021
Fra
:       Syklistenes Landsforening Lokallag Ålesund og omegn
Til:         Ålesund kommune, Giske kommune og Sula kommune

Høringsuttalelse til Offentlig ettersyn av
Plan for areal, klima og transport (PAKT)

 • PAKT bør brukes som plattform for å utvikle en egen standard for sykkelinfrastruktur.
 • Sykkel må få en egen seksjon i planen. Syklister må anses som en egen trafikantgruppe med egne interesser.
 • Det må bygges et sammenhengende høykvalitets sykkelnett adskilt fra andre trafikanter. Det må være tilrettelagt for snittfart på 30 km/t på lengre strekninger. Sykkelnettet bør legges i grøntområder og langs vann.
 • Det må bygges sykkelvei i tettbygde områder. Gi plass til sykkel ved å gjøre gater enveiskjørte, sette ned fartsgrensen, fjerne hindringer og begrense gateparkering.
 • Det må bygges sykkelvei mellom tettsteder for aktive pendlere, turister og lokale sykkeltur muligheter.
 • Det må stilles krav til transportselskaper om å tilrettelegge for sykkel. Både båt og buss må ha gode løsninger for å bringe sykkel med om bord. Det må bygges sykkelparkering på sentrale holdeplasser med enkle servicestasjoner i nærheten av matbutikk.
 • Det må stilles krav til sykkelfasiliteter i alle byggeprosjekter, slik som dusj, garderobe og sykkelparkering.
 • Bruk planene til kommunens sykkelkoordinator, slik at hele trafikkveksten kan bestå av gående, syklende og kollektivtransport. Bygg sykkelvei og nå Stortingets mål om 20% sykkelandel i store byer.

————————————————ARTIKKEL SLUTT————————————————

Back to top
Verified by MonsterInsights