Skip to Content

Ås

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Ås. Lokallaget har valgt å ha et lite styre som tar seg av administrative oppgaver og formalia. SLF Ås har to arbeidsgrupper – politisk arbeid og sykkelarrangementer. Ved behov opprettes nye grupper.


Årsmøte 2022 for Syklistforeningen Follo *

Det innkalles til årsmøte for Syklistforeningen i Follo onsdag 16. mars kl 18.30 til 19.30 i lokalene til Nordre Follo bibliotek, avdeling Ski (ligger ved kinoen i Ski, storsentret, Åsenveien 6, 1400 Ski).

Vi vil prøve å legge til rette for deltakelse via Zoom. Lenke sendes ut 15. mars, og rett før møtet for etternølere. Besøk gjerne også vår Facebookside om det er spm.

Uforpliktende påmelding her.

Dagens styre legger ikke fram forslag til nytt styre. Det vil si at det er opp til årsmøte å få valgt nytt styre i lokallaget.

Informasjon om årsmøtet er også å finne i dette vedlegget.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å vurdere å stille som styremedlem.

*for å favne bredere har vi utvidet til kommunene Frogn, Nordre Follo, Vestby, i tilleggg til Ås.

 

 

 

Har du lyst til å bidra eller komme med innspill, så ta gjerne kontakt.

 

KONTAKTNFORMASJON og ORGANISERING

Kai Tilley (styreleder), 92410881, kai.tilley@nmbu.no

Kristin A. Wilmann (styremedlem), kristin.a.wilmann@gmail.com

Bengt Sviu (styremedlem og kasserer), 91377373, bengtsviu@hotmail.com

LOKALLAGSNYTT

OPPLEV ÅS PÅ SYKKEL

Back to top