Skip to Content

Ås

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Ås. Lokallaget har valgt å ha et lite styre som tar seg av administrative oppgaver og formalia. SLF Ås har to arbeidsgrupper – politisk arbeid og sykkelarrangementer. Ved behov opprettes nye grupper.


Åpent møte: Sykkeltiltak i Ås i 2023

Det ble holdt åpent møte og re-etablering av Syklistforeningen i Ås* onsdag 23. november kl 19.30 til 20.30 i Ås kulturhus. 2. etasje (Moerveien 1, 1430 Ås).

Man kunne også delta via nett, Google meet. Besøk gjerne også vår Facebookside om det er spm.

Uforpliktende påmelding var her.

AGENDA
-Hvilke sykkeltiltak som vi kan se frem til i kommunen i 2023, ved kommunens miljørådgiver
-Thorstein Hymer, Åsboer og jobber i Vegvesenet, vil fortelle litt om prosjekt de har på gang i Ås
-Det bli også mulig å gi innspill til “sykkelfeller” som du mener bør utbedres.
-Aktiviteter 2023
-Valg av styre
Lett servering!
Gratis lyktsett til alle fremmøtte!

*for å favne bredere vurderte man å utvide til kommunene Frogn, Nordre Follo, Vestby, i tilleggg til Ås. Stiftelsesmøtet konkluderte at man ville fokusere på Ås.

VELKOMMEN

———————————SYKLISTFORENINGEN——————–

 

 

Årsmøte 2022 for Syklistforeningen Follo *

Det innkalles til årsmøte for Syklistforeningen i Follo onsdag 16. mars kl 18.30 til 19.30 i lokalene til Nordre Follo bibliotek, avdeling Ski (ligger ved kinoen i Ski, storsentret, Åsenveien 6, 1400 Ski).

Vi vil prøve å legge til rette for deltakelse via Zoom. Lenke sendes ut 15. mars, og rett før møtet for etternølere. Besøk gjerne også vår Facebookside om det er spm.

Uforpliktende påmelding her.

Dagens styre legger ikke fram forslag til nytt styre. Det vil si at det er opp til årsmøte å få valgt nytt styre i lokallaget.

Informasjon om årsmøtet er også å finne i dette vedlegget.

Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å vurdere å stille som styremedlem.

*for å favne bredere har vi utvidet til kommunene Frogn, Nordre Follo, Vestby, i tilleggg til Ås.

 

 

 

Har du lyst til å bidra eller komme med innspill, så ta gjerne kontakt.

 

KONTAKTNFORMASJON og ORGANISERING

Styreleder: Oliver Li Xingwen, 46579302,  oliver.xingwen.li@gmail.com

Høringsansvarlig: Kai Tilley, 92410881, tilleykai@gmail.com

LOKALLAGSNYTT

OPPLEV ÅS PÅ SYKKEL

Back to top