Skip to Content

Ås

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Ås. Lokallaget har valgt å ha et lite styre som tar seg av administrative oppgaver og formalia. SLF Ås har to arbeidsgrupper – politisk arbeid og sykkelarrangementer. Ved behov opprettes nye grupper.


Back to top