Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Ås

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøtet finner sted kl 19:30, i Ås Kulturhus Store Salong (Moerveien 1, 1430 Ås). Vi holder på til ca kl 21:15.

Del 1: Jonas Orset (kl. 19.30)

Vi får et innblikk inn et av Jonas Orsets mange sykkeleventyr. I tillegg til å tråkke til for mer sykling i befolkningen, er Jonas selv ivrig syklist, og kommer for å fortelle om hans Svalbardtur der han syklet 8850 høydemeter (såkalt “Everesting”).

* Jonas Orset er grunnleggeren av sykkelpromoteringsforeningen Green Cycling. Green Cycling tenker litt som Syklistforeningen; sykling er både helse og en måte å bygge en bærekraftig fremtid på.

Del 2: Årsmøte (ca kl. 20.00)

Saksliste:

  1.      Godkjenning av innkalling og dagsorden

  2.      Styrets beretning

  3.      Årsregnskap

  4.      Valg av styremedlemmer

  5.      Årsmøtet vurderer behov for valg av revisor.

  6.      Arbeidsprogram 2023

  7.      Innkommende saker, som fremmes av styret eller medlemmer

Vi oppfordrer alle medlemmer til å vurdere å stille som styremedlem. Saker meldes inn til aas@syklistforeningen.no, innen to uker før årsmøtet.

Ta gjerne kontakt med styret om ideer/forslag eller annet. Enten via epost/tlf., eller besøk gjerne også vår Facebookside om det er spm.

 

🚲  Velkommen 🚲

 

Hovedsykkelnett - Ås
Hovedsykkelnett - Ås kommune.
Kart over Ås
Back to top
Verified by MonsterInsights