Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Grenland

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøte 2023

Syklistenes landsforening Grenland inviterer til årsmøte 27. april 2023, kl 18.

Sted: Grenland Sykkelklubb sine lokaler i Gamle Bjørntvedtvei 11c, 3734 Skien.

Av hensyn til servering ønsker vi at de som vil være med på årsmøte melder seg på til
Anders Vestergaard: anders.vestergaard@sf-nett.no eller mobil 90994641.

Dagsorden:

 1. Innlegg fra fagsjef Emil Rensvala i Syklistforeningens sekretariat
 2. Gjennomgang av årsmelding og regnskap
 3. Valg av styre og varamedlemmer
 4. Aktivitetsplaner for 2023 osv
 5. Innspill fra SLF-Vestfold (som er invitert til møte)
 6. Nytt fra Bypakka
 7. Innspill og ideer fra lokale medlemmer.
 8. Refarat fra sykkeltur gjennom Skien sentrum sammen med lokale politikere.

 

Noe bakgrunn:

SLF-Grenland er en lokalgruppe av SLF sentralt og ble stiftet 3. september 2018 og godkjent i Brønnøysund registrene i 2022. Pandemien har satt en stopper for aktivitetsnivået frem til nå, men vi har hatt god kontakt med og hjelp av SLF-sekretariatet i Oslo i oppstartsfasen.

Lokalgruppa består av Anders Vestergaard (leder), Leif Sigvaldsen, Harald Tiedemann Hansen, Saskia Wanders og Gunnstein Lye.

Lokalgruppa har jobbet med følgende: Etablering av et lokalt styre, innspill i forbindelse med kommunale arealplaner, innspill til sykkelstrategi i fylkeskommunen, utdeling av lykter og infomateriell (i samarbeid med Bypakka) og samarbeidsmøter med Bypakka. Vårt hovedfokus har vært å jobbe for at sykkel i større grad brukes som et trygt og klimavennlig transportmiddel i det daglige.

Det sittende styre er motivert for å fortsette arbeidet; men vi ønsker å utvikle samarbeidet med de lokale medlemmer av SLF. Vi har kjennskap til at det er 70-80 medlemmer i Skien, Porsgrunn og Bamble. Invitasjonen til årsmøte sendes ut til alle lokale SLF–medlemmer via SLF sekretariatet i Oslo.

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2022

Det innkalles til årsmøte for Syklistforeningen i Grenland* onsdag 8. juni kl 18.00 i lokalene til Grenland Sykleklubb (Gamle Bjørntvedtveg 11C, 3734 Skien).

Saker

 1. Oppsummering, aktivitet siden forrige årsmøte.
 2. Valg av nytt styre.
 3. Økonomi.
 4. Arbeidsprogram framover.
Synspunkt fra medlemmene er viktig for å vite hva vi skal jobbe med lokalt.

Besøk gjerne også vår Facebookside om det er spm. Påmelding trengs ikke.

Vi ønker alle medlemmer hjertlig velkommen!

Og er du ikke medlem enda, men vil bidra til mer sykling for fler, og ha et sykkelfellesskap; meld deg inn her!

*Dekker kommunene Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan.

Standard årsmøteprogram:

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport
6. Regnskap, gjennomgang og godkjenning
7. Presentasjon og valg av styre
8. Oppgaver for styret videre
Back to top
Verified by MonsterInsights