Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Hamar


Årsmøte 2023

Syklistenes landsforening Hamar inviterer til årsmøte 21. mars kl 18. I forkant av den formelle delen av møtet vil Innlandet fylkeskommune orientere om Innlandsstandarden for sykkelveger.

Årsmøtet finner sted kl 18, i Bylab (Torggt. 63, Hamar). Vi holder på til ca kl 20.

Dagsorden:
1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport
6. Regnskap, gjennomgang og godkjenning
7. Presentasjon og valg av styre
8. Oppgaver for styret videre

I forkant av den formelle delen av møtet vil Innlandet fylkeskommune orientere om Innlandsstandarden for gang- og sykkelveger som er på høring. Målet er mer, og bedre gang- og sykkelveger for pengene.
Det blir enkel servering til alle frammøtte.
VELKOMMEN!
Geir Egilsson Leder, Syklistenes Landsforening Hamar

 

Kart over Hamar
Kart over Hamar

Tidligere årsmøter

Back to top