Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Kristiansand og omegn

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøte 2023

Syklistenes landsforening Kristiansand og omegn ønsker hjertelig velkommen til årsmøte.

Tid:
Sted:

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport
6. Regnskap, gjennomgang og godkjenning
7. Presentasjon og valg av styre
8. Oppgaver for styret videre

Tidligere årsmøter

Årsmøte 2022

Back to top