Skip to Content

Mandal

Syklistforeningen Mandal er en interesseorganisasjon som jobber for syklistene i Mandal. Lokallaget deltar i plangrupper og komiteer, som har med sykkelforhold å gjøre. Vi jobber for å være den enkeltes syklists talsmenn i samarbeid med offentlige myndigheter i sykkelsaker. Laget har hyppig kontakt med Statens vegvesen, Lindesnes kommune og Agder fylkeskommune.


Back to top
Verified by MonsterInsights