Skip to Content

Moss og omegn

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag med navnet Moss og omegn. Vi dekker kommunene Moss og Våler. Vi startet vårt liv senhøstes 2021.


Innkalling til årsmøte 20. april 2022, kl 19.

Agenda Årsmøte 2022

  • Valg av møteleder
  • Valg av referent
  • Valg av 2 stk. til å signere protokoll
  • Godkjenning av innkalling
  • Årsberetning (sendes ut senes en uke før møtet)
  • Regnskap
  • Aktuelle aktiviteter i 2022
  • Innkomne forslag
  • Valg til styret

Det blir lett bevertning og etter årsmøtet blir det medlemsmøte*  og mingling.

Innspill: Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet bes sendt styret, ved Morten Kerr, morten@kerr.no , innen 18. april.

Sted: Byfogd Sandbergs gt. 5, 1532 Moss (lokalane til Frvilligsentalen)

Velkommen

* MEDLEMSMØTE

«Moss i sentrum – hvordan kan næringslivet bidra til økt sykkelandel i byen vår»
Kristin Utakleiv i Moss i sentrum har sagt ja til å komme og holde innlegg med ovennevnte tittel. Det skal diskuteres både rndt handlende og mht anatte med arbeidsplass i sentrum. I tillegg kommer representant fra Moss kommune, slik at man kan tenke høyt rundt muligheter og begrensninger mht kommunen som eier av gateareal o.l.

PS! Er du ikke medlem i SLF, så kan vi ordne innmelding på stedet, eller gjør det nå.

 

SLF feirer 75 år i 2022

Lokallaget

Sammenhengende sykkelveier, øremerking av midler til sykkel og sykkelblikk på lokale høringer. Dette er noen stikkord for det Morten I. Kerr og Idar Fagereng ønsker å jobbe for i Syklistenes Landsforenings lokallag for Moss og omegn, som de tok initiativet til å etablere. Den 29. september 2021 ble lokalleget for Moss og Våler etablert.

Men kanskje det er mer og annet som kan gjøres? Og hvem har lyst å bli med i lokallaget? Dette diskuterte de ca 10 fremmøtte denne onsdagen. Et styre ble valgt, og de mottar gjerne innspill – og nye medemmer!

Les mer om program for møtet her.

 

KONTAKTNFORMASJON og ORGANISERING

Morten I. Kerr (styreleder), morten@kerr.no, 920 30 697

Styremedlemmer; Kirsten Blomberg, Idar Fagereng og Bjørn Bergenheim

Olav Fjeld Kraugerud (lokallagskontakt i SLF sentralt), olav@syklistforeningen.no, 416 17 337.

Back to top