Skip to Content

Nord-Jæren og Ryfylke

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Siste nytt fra SLF Nord-Jæren og Ryfylke

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 06. september 2020 | Jens Glad Balchen

Planhøringer sommeren 2020

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 13. juni 2020 | Jens Glad Balchen

Revidering av Stavangers kommuneplan

Stavanger kommune reviderer nå kommuneplanen for å få felles plan med Rennesøy og Finnøy. Vi ber om gjennomgang av sykkelnettet, nye regler for hvilke typer sykkelanlegg vi skal bygge og nye målsetninger for andel sykkelreiser. I tillegg foreslår vi å vurdere sykkel for varetransport i sentrumsområder.

Kongsgata - bussgate
Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 28. februar 2020 | Jens Glad Balchen

Bussveien, bussgate i sentrum og ny brannstasjon

Vi har levert høringssvar på Bussveien langs Diagonalen, bussgate i Kongsgata og ny brannstasjon i Lervig. Les mer om den planlagte sykkeltilretteleggingen.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 05. februar 2020 | Jens Glad Balchen

Innkalling til årsmøte 2020

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke holdes 3. mars kl. 19 i Sølvberget kulturhus i Stavanger.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 24. januar 2020 | Jens Glad Balchen

Ny utbygging i Hoveveien

Det arbeides med planer for nybygging i Hoveveien nord for E-39. Blir det tatt inn nye sykkelfelt eller sykkelveier?

Illustrasjon Bussveien Jåttåvågen
Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 29. desember 2019 | Jens Glad Balchen

Bussveien Jåttåvågen og andre høringssvar

Sommeren og høsten 2019 har vi jobbet med tilbakemelding på flere planforslag, blant annet Bussveien, E-39, fv 44 Skjæveland og mange mindre planer. Les oppsummering av de forskjellige planene og våre høringssvar her.

Følg Syklistene Nord-Jæren og Ryfylke

Back to top