Skip to Content

Rogaland

Dette er ei side for brukarar av sykkel i Rogaland. Me er ein organisasjon som arbeider for dei som brukar sykkel som transport til og frå jobb, i butikken og til byen på kafe. Me jobbar for syklistane som likar å dra på tur om sumaren like mykje som dei som syklar året rundt. SLF har god kontakt med styresmaktene lokalt og sentralt (gjennom vår mor-organisasjon SLF) og arbeider for å gjere sykling til ei ennå betre oppleving på tryggare veier over alt i landet vårt.


Siste nytt fra SLF Rogaland

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 08. november 2021 | Jens Glad Balchen

Tursti til besvær

En gruset tursti bygget på dugnad er blitt Time kommunes gang- og sykkelvei. Det skaper problemer både i dag og i fremtiden. Kommunen skulle visst bedre.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 24. februar 2021 | Jens Glad Balchen

Innkalling til årsmøte 2021

Årsmøte i SLF Nord-Jæren og Ryfylke og Sør-Jæren holdes 10. mars kl. 19 på Microsoft Teams.

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt 02. november 2020 | Jens Glad Balchen

Ekstraordinært årsmøte i Syklistforeningen Nord-Jæren og Ryfylke

Syklistforeningen Nord-Jæren og Ryfylke kaller inn til ektraordinært årsmøte 18. november 2020 kl. 19. På sakslisten står fusjon med Syklistforeningen Sør-Jæren.

Aktuelt | Nord-Jæren | Trafikk og politikk 06. september 2020 | Jens Glad Balchen

Planhøringer sommeren 2020

Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 13. juni 2020 | Jens Glad Balchen

Revidering av Stavangers kommuneplan

Stavanger kommune reviderer nå kommuneplanen for å få felles plan med Rennesøy og Finnøy. Vi ber om gjennomgang av sykkelnettet, nye regler for hvilke typer sykkelanlegg vi skal bygge og nye målsetninger for andel sykkelreiser. I tillegg foreslår vi å vurdere sykkel for varetransport i sentrumsområder.

Kongsgata - bussgate
Aktuelt | Nord-Jæren | Lokallagsnytt | Trafikk og politikk 28. februar 2020 | Jens Glad Balchen

Bussveien, bussgate i sentrum og ny brannstasjon

Vi har levert høringssvar på Bussveien langs Diagonalen, bussgate i Kongsgata og ny brannstasjon i Lervig. Les mer om den planlagte sykkeltilretteleggingen.

Følg Syklistforeningen Rogaland

Back to top