Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Rogaland

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøte 2023

Rogaland syklistforening ønsker velkommen til årsmøte 2023 tirsdag 7. mars kl 19:00. Møtet holdes i Gausel bydelshus, Heddeveien 141, 4033 Stavanger.


Saksliste

1. Årsmelding 2022
2. Regnskap 2022 og budsjett 2023
3. Valg av styre, leder og valgkomité
4. Handlingsprogram 2022-2024
5. Eventuelle saker meldt inn fra medlemmer i forkant av årsmøtet

Saker meldes inn til post@rogalandsyklistforening.no, innen to uker før årsmøtet.

Se også lokallagets egen nettside: https://rogalandsyklistforening.no

VELKOMMEN!

 

Dokumenter fra tidligere årsmøter

Back to top