Skip to Content

Tromsø

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Tromsø. Lokallaget har foreløpig et interimstyre som tar seg av administrative oppgaver og formalia. SLF Tromsø har en utvidet arbeidsgruppe som bistår lokallaget.


Har du lyst til å bidra eller komme med innspill, så ta gjerne kontakt.

 

KONTAKTNFORMASJON og ORGANISERING

Claude Rouget (styreleder), 92410881, claude.rouget@hotmail.com

Sietske Grijeels (styremedlem), sietske.grijseels@gmail.com

Margrethe Rabås (kasserer), margretherabas@gmail.com

Back to top