Skip to Content

Tromsø

Velkommen til Syklistenes Landsforenings lokallag i Tromsø. Lokallaget har foreløpig et interimstyre som tar seg av administrative oppgaver og formalia.


Har du lyst til å bidra?

Lokallaget søker interesserte som kan skape engasjement og driv for sykling i Tromsø.

 

KONTAKTNFORMASJON og ORGANISERING

Margrethe Rabås (kontaktperson), margretherabas@gmail.com

Claude Rouget (i styret)

Olav Fjeld Kraugeurd, 41617337, olav@syklistforeningen.no  (lokallagskoordinator)

Ta kontakt med en av oss, og vi setter sammen en gruppe som kan skape liv og engasjement for sykling og samferdsel her i Tromsø.

Dette gjør og er et lokallag

  • Styret bestemmer selv hva de gjør og aktivitetsnivå;
  • Styrene får en pott med penger fra foreningen sentralt, slik at de kan utføre ønsket aktivitet.
  • Det er fysisk samling for alle lokallag en gang per år, slik at man kan bygge gode sykkelnettverk, og ha det trivlig
  • Det er jevnlig nettmøter/webinar der blant annet sykkelfaglige emner tas opp.
  • Foreningen sentralt har støtte til å svare på og hjelpe ti med både faglige og administrative spørsmål, så dere kan få utført det dere har som mål

Nyheter fra lokallaget

Aktuelt | Artikkel | Tromsø | Lokallagsnytt 03. desember 2020 | Kjetil Hasselgård
Nytt lokallag i Tromsø

Fra bør- til må-tiltak

De er alle tre hverdagssyklister – og brenner for bedre sykkeltilrettelegging i Ishavsbyen. Nå samler de kreftene i Syklistforeningens 17. lokallag, som ble stiftet på første dag av Europeisk mobilitetsuke, og lansert sammen med nye Grønne sykkelruter i byen.

Bli mer kjent med lokallaget

Back to top
Verified by MonsterInsights