Skip to Content

Årsmøte Syklistforeningen Trondheim

Oversikt over årets årsmøte og tidligere vedtak


Årsmøte 2023

Syklistenes landsforening Trondheim ønsker hjertelig velkommen til årsmøte.

Tid: Tirsdag 25. april klokken 18:00
Sted: Habitat

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer
2. Valg av referent og protokollunderskrivere
3. Godkjenning av innkalling
4. Godkjenning av dagsorden
5. Gjennomgang og godkjenning av årsrapport
6. Regnskap, gjennomgang og godkjenning
7. Presentasjon og valg av styre
8. Oppgaver for styret videre

Back to top
Verified by MonsterInsights