Skip to Content

Nils Andreas Thommesen overtok etter Richard Liodden Sanders, som 1. november 2018 begynte som leder av sykkelgruppa i Miljøpakken i Trondheim kommune. Les om Sanders’ mangeårige innsats i lokallaget her.

Årsmøte 2020

 

Styret i SLF Trondheim:

Styreleder

Nils Andreas Thommesen

Styremedlemmer

Dagfinn Sjaastad Karlsen
Sina Therese Blix Prestmo
Astrid Solberg Gundersen
Per Bjarne Løvsletten

Valgkomité

Øyvin Sæther
Sverre Nilsen

Lokallagets vedtekter og arbeidsprogram for perioden 2016-2017 kan du lese mer om her.

Org. nr: 999 140 335.

For å ta kontakt med SLF Trondheim, send e-post, eller ring styreleder Nils Andreas Thommesen på 994 98 120.

Lokallagets styre ble valgt i mars 2018: Sina Therese Blix Prestmo, Per Bjarne Løvsletten, Nils Andreas Thommesen, Dagfinn Sjaastad Karlsen, Astrid Solberg Gundersen og Richard Liodden Sanders. Thommesen overtok i oktober 2018 som leder etter Sanders, som samtidig gikk ut av styret. Foto: Hanne Synnøve Liodden
Back to top