Skip to Content
Den store, nasjonale brukerundersøkelsen i 2022

Sykkelundersøkelsen 2022 og kåringen av Norges beste sykkelby

Sykkelundersøkelsen 2022 er en nasjonal undersøkelse og sammenligning av hvordan syklister opplever kommuner de sykler i utfra et brukerperspektiv, og grunnlag for kåringen av Norges beste sykkelby.


Stavanger er Norges beste sykkelby. To personer bak satsningen er planleggene Holger Pansch og Monica Johansen Bikos fra Idrett og utemiljø, Stavanger kommune. Foto: Andrea Ribeiro/Stavanger kommune

Stavanger er Norges beste sykkelby!

Syklistene i Stavanger er landets mest fornøyde. Det kommer frem i en nasjonal kåring. Totalt 57 kommuner fikk tilstrekkelig antall respondenter for å delta i kåringen av Norges beste sykkelby. Av disse kom Stavanger helt på topp med 3,35 poeng av 5 mulige, etterfulgt av Kristiansand og Grimstad. Tredjeplasserte Grimstad fikk også flest poeng av alle de mellomstore kommunene (mellom 20 000 og 50 000 innbyggere) og av de små kommunene (ferre enn 20 000 innbyggere) var det Sauda som vant.

Les mer her: Stavanger kåret til Norges beste sykkelby

Rangering av sykkeltilrettelegging i norske kommuner

Last ned rapportene

Resultat nasjonalt

Nasjonal hovedrapport: Sykkelundersøkelsen 2022

Resultat per fylkeskommune

Fylkesrapport

Resultat per kommune

Alta kommunerapport
Asker kommunerapport
Bergen kommunerapport
Bodø kommunerapport
Bærum kommunerapport
Drammen kommunerapport
Elverum kommunerapport
Fredrikstad kommunerapport
Frogn kommunerapport
Færder kommunerapport
Gjøvik kommunerapport
Grimstad kommunerapport
Hamar kommunerapport
Harstad kommunerapport
Haugesund kommunerapport
Hol kommunerapport
Holmestrand kommunerapport
Karmøy kommunerapport
Kongsberg kommunerapport
Kongsvinger kommunerapport
Kristiansand kommunerapport
Kristiansund kommunerapport
Larvik kommunerapport
Lillehammer kommunerapport
Lillesand kommunerapport
Lillestrøm kommunerapport
Lindesnes kommunerapport
Lunner kommunerapport
Malvik kommunerapport
Molde kommunerapport
Moss kommunerapport
Nordre Follo kommunerapport
Oslo kommunerapport
Ringsaker kommunerapport
Risør kommunerapport
Sandefjord kommunerapport
Sandnes kommunerapport
Sauda kommunerapport
Skien kommunerapport
Skjåk kommunerapport
Stavanger kommunerapport
Stjørdal kommunerapport
Sula kommunerapport
Sunnfjord kommunerapport
Sykkylven kommunerapport
Tokke kommunerapport
Tromsø kommunerapport
Trondheim kommunerapport
Tønsberg kommunerapport
Ullensaker kommunerapport
Ulstein kommunerapport
Vennesla kommunerapport
Vestby kommunerapport
Vindafjord kommunerapport
Øygarden kommunerapport
Ålesund kommunerapport
Ås kommunerapport

Kommuner som er interessert i å få tilgang til fritekstfelter fra spørreskjemaet; kontakt emil@syklistforeningen.no

Fakta: Sykkelundersøkelsen 2022

Sykkelundersøkelsen 2022 er en brukerundersøkelse i regi av Syklistenes Landsforening, hvor 8000 personer fra hele landet som sykler i hverdagen har delt sin mening om sykkeltilretteleggingen lokalt.

Brukerundersøkelsen har gjennomførts annethvert år siden 2008. Årets undersøkelse er den sjuende i rekken, og har i 2022 en ny og utvikled metodikk. Syklister i hele landet har hatt mulighet til å si sin mening om hvordan de opplever blant annet tryggheten, sikkerheten og fremkommeligheten hvor de sykler.

Undersøkelsen var digital og anonym, og åpen for alle som sykler jevnlig. 57 kommuner fikk tilstrekkelig antall svar for å bli med i rangering

Rekruttering

Svarene er samlet inn via en selvrekruttert anonym spørreundersøkelse i regi av Syklistenes Landsforening. Spørreskjemaet har blitt sendt ut til medlemmer i foreningen og markedsført i ulike kanaler, av Syklistforeningen såvel som kommuner, fylkeskommuner og andre aktører. Undersøkelsen var åpen fra 1 juni til og med 10 august 2022.

Totalt har 7934 personer over hele landet besvart undersøkelsen. Syklistene fikk svare for den eller de kommunene de sykler mest i, så i de kommunespesifikke spørsmålene kunne respondenten velge å svare for flere kommuner. Totalt ble det mottatt 8093 svar.

Krav på antall svar

Alle fullstendige svar blir med i den nasjonale statistikken, men for å sikre den statistiske kvaliteten blir kun kommuner med tilstrekkelig antall svar (i forhold til antall innbyggere) med i rangeringen, og får resultater presentert på kommunenivå:

Over 200 000 innbyggere ≥200 svar
100 000 – 200 000 ≥100 svar
50 000 – 100 000 ≥75 svar
20 000 – 50 000 ≥50 svar
Under 20 000 ≥25 svar

Poengsetting

I årets sykkelundersøkelse har vi tatt frem 28 spørsmål delt inn i seks kategorier: generell tilfredshet, trygghet, sikkerhet, fremkommelighet, tilgjengelighet og sykkelens prioritering i kommunen. Svaralternativene går fra 1 = helt uenig til 5 = helt enig, og benyttes for å skape en gjensomsnittsverdi av kategoriene. Den totale gjennomsnittsverdien av alle seks kategoriene danner en total poengscore. Koblet til hver kategori og totalpoeng finnes det også et karaktersystem som går fra A til F.

Jo høyere poeng, jo mer fornøyde er de som sykler med tilretteleggingen. For å legge til rette for sammenligning mellom kommuner av samme størelse deles kommunene inn i tre grupper:

Store kommuner: Over 50 000 innbyggere
Mellomstore kommuner: Fra 20 000 til 50 000 innbyggere
Små kommuner: Under 20 000 innbyggere

Spørsmålene som ble besvart i 2022
Ta stilling til hvordan din kommune står seg i forhold til følgende påstander:

Generell tilfredshet
1. Min kommune er generelt sett en god sykkelkommune
2. Jeg vil anbefale andre å sykle i min kommune

Trygghet
3. Jeg føler meg trygg når jeg sykler i min kommune
4. Det er trygt for barn å sykle i min kommune

Sikkerhet
5. Syklende har egne arealer som er separert fra andre trafikantgrupper
6. Når jeg må dele arealer med motorkjøretøy er trafikkmengden og fartsgrensen lav
7. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om vinteren
8. Vedlikeholdet av sykkelveinettet er bra om sommeren
9. Sykkelveinettet har tilstrekkelig med veilys
10. Syklister ledes tydelig og trygt forbi byggeplasser

Fremkommelighet
11. Sykkelrutene tar den strakest mulige veien
12. Sykkelrutene er godt skiltet
13. Kryss og trafikklys er utformet for å gi syklister prioritet og forkjørsrett
14. Sykkelveiene er brede nok
15. Sykkelveiene har ingen faste hindringer (f.eks. stolper, bommer, kantstein og lignende)
16. Kjøretøy, varer, byggematerialer, og lignende blokkerer sjelden sykkelveiene

Tilgjengelighet
17. Min kommune har et utvidet nett av sammenhengende sykkelveier
18. Det finnes tilstrekkelig med sikre sykkelparkeringer hvor jeg ønsker å parkere
19. I min kommune finnes det en god ordning for leiesykler/bysykler
20. Det er enkelt å ta med sykkelen på kollektivtransport i min kommune
21. Når jeg sykler i min kommune så er underlaget jevnt og komfortabelt å sykle på og fritt for sølepytter
22. Jeg setter pris på miljøet rundt sykkelrutene og synes den er tiltalende

Sykkelens prioritering i kommunen
23. Det blir bedre og bedre å sykle i min kommune
24. Sykling gis tilstrekkelig med prioritet i planlegging av infrastruktur i min kommune
25. Det er lett å melde om feil og hindrer eller problem (som hull i veien, farlige kryss, osv.) til min kommune
26. Når det rapporteres inn feilmeldinger eller hindringer for sykkeltrafikken setter kommunen raskt i verk tiltak
27. Det finnes god informasjon om sykling og sykkelruter i kommunen
28. Min kommune gir sykkelfremmende økonomiske insentiv til privatpersoner og bedrifter

Sammenlignbarhet

Brukerundersøkelsen “Syklist i egen by” ble gjennomført annethvert år 2008-2018 (år 2020 ble det ikke noe grunnet pandemien). Senest, i 2018, 1 773 svarte medlemmer i Syklistenes Landsforening i 30 ulike byer på 11 spørsmål. I tillegg ble de ti beste byene analysert i forhold til syv objektive variabler om sykkelfremmende arbeid og infrastruktur.

I 2022 har vi bytt navn på undersøkelsen og utviklet den. Spørreskjemaet har nå vært åpen for alle som sykler jevnlig i Norge, fordi det vil gi flere mulighet til å dele sin mening, gi bedre statistisk grunnlag og å gi flere kommuner innsikter i hvordan de kan fremme sykling. Respondentene tar stilling til 28 påstander, som bedre fanger god sykkeltilrettelegging. For å sikre den statistiske kvaliteten blir kun kommuner med tilstrekkelig antall svar i forhold til kommunestørrelse med i rangeringen. De kommunene får også en egen rapport med data på kommunenivå. Poengskalaen er også ny.

Selv om undersøkelsen i hovedsak måler samme sak; fornøydhet med sykkeltilretteleggingen blant de som sykler i hverdagen, så kan forendringer rangering eventuelt skyldes den nye metodikken.

Historikk
Resultat 2018

Resultatet av kåringen i 2018, med forrige plassering (2016) i parentes:

1       Kristiansand   (2)
2       Lillestrøm   (1)
3       Stavanger   (5)
4       Kongsberg   (3)
5       Trondheim   (7)
6       Arendal   (8)
7       Asker   (9)
8       Sandnes   (13)
9       Tønsberg   (12)
10     Lillehammer   (11)
11     Larvik   (15)
12     Porsgrunn   (6)
13     Molde   (25)
14     Oslo   (16)
15     Hamar   (4)
15     Fredrikstad   (16)
17     Drammen   (14)
17     Sandefjord   (16)
19     Sandvika   (16)
20     Kolbotn   (21)
21     Mandal   (20)
22     Skien   (10)
23     Bergen   (25)
24     Tromsø   (22)
25     Haugesund   (28)
26     Bodø   (23)
27     Sarpsborg   (24)
27     Hønefoss   (27)
29     Moss   (29)
30     Ålesund   (30)

Les også: Kristiansand kåret til beste sykkelby

Alle tidligere vinnere:
2018: Kristiansand
2016: Lillestrøm
2014: Lillestrøm
2012: Lillestrøm
2010: Lillestrøm
2008: Lillestrøm

Vil du bli med i Sykkelpanelet?

Syklistenes Landsforening gjør nå en unik satsning for å få økt kunnskap om sykkelforholdene. Vi oppretter derfor et undersøkelsespanel som fokuserer på opplevelsen til deg som sykler jevnlig i Norge. Resultatene vil hjelpe kommuner og myndigheter med å legge bedre til rette for sykling. Registrer deg her for å få tilsendt undersøkelser om sykling et par ganger i året.

Kontakt

Emil Rensvala, fagsjef, tfn. 41213484, emil@syklistforeningen.no

Back to top
Verified by MonsterInsights