Skip to Content

Sammen for det store gå- og sykkelløftet

Sykling og gange byr på smittefri og miljøvennlig transport i byområdene. På initiativ fra Syklistenes Landsforening står 21 organisasjoner bak oppropet for økte statlige midler for sykling og gange. Gi din tilslutning her.


I oppropet ber organisasjonene regjeringen starte på «det store gå- og sykkelløftet».

Det vil si økt satsing og investering i tilrettelegging for sykkel og gange – for mer hverdags- og fritidssykling for mennesker i alle aldre.

Målet er å sikre bærekraftig, helsefremmende og smittefri persontransport i tiden framover, når mange nå skal vende tilbake til sin ordinære arbeidsplass. Dette vil også skape større, varige endringer i våre transportvaner – som vil bidra til bedre helse, bedre miljø, bedre trafikkavvikling, tryggere og mer tilgjengelige byrom.

Oppropet er fulgt opp med sju forslag til strakstiltak for økt sykling og gange. Dette på oppfordring fra samferdselsminister Knut Arild Hareide, etter at han fikk overlevert oppropet 20. mai. Blant disse tiltakene er «pop-up»-sykkelveier langs hovedsykkelveinett, lavere hastighet for motorkjøretøy og fysisk adskillelse av etablerte sykkelfelt.

Nå kan du slutte deg til intensjonen i oppropet – som privatperson eller som folkevalgt, enten du er engasjert i kommune-, fylkes- eller rikspolitikken.

Din støtte vil bidra til å styrke budskapet i det videre arbeidet med å få gjennomslag for tiltakene, i tråd med politikernes egne ambisjoner og mål om å få flere til å gå og sykle.

  • Registrer deg her:

Jeg støtter oppropet!

  • * Må fylles ut
Disse organisasjonene står sammen om oppropet

Disse organisasjonene, som til sammen representerer nærmere halvannen million medlemskap, stiller seg bak oppropet.

• Aktiv mot kreft

• Aktivitetsalliansen

• Norges Astma- og Allergiforbund

• Besteforeldrenes klimaaksjon

• Den Norske Turistforening

• Folkehelseforeningen

• Framtiden i våre hender

• Friluftsrådenes Landsforbund

• Kreftforeningen

• Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

• Miljøagentene

• Nasjonalforeningen for folkehelsen

• Naturvernforbundet

• Norges Bedriftsidrettsforbund

• Norges Cykleforbund

• Norsk Friluftsliv

• Norsk Organisasjon For Terrengsykling

• Norsk Sportsbransjeforening

• Sykling uten alder

• Syklistenes Landsforening

• Trygg Trafikk

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights