Skip to Content

Turkvalitet

Hvor trygg er turen? Hvordan er underlaget? Og hvordan er landskapet langs ruta? Syklistenes Landsforening har utviklet et eget 5-stjernessystem for sykkelruter. Dette gir deg et godt grunnlag for både å planlegge turer og navigere underveis.


Turer i stjerneklasse

Syklister er forskjellige, men mange tursyklister som reiser på lengre turer med bagasje vil nok ønske seg elementer som trygge sykkelforhold, jevnt underlag uten for mye motbakker og et tiltalende landskap. Om det i tillegg finnes skilting, servicetilbud, attraksjoner og opplevelser langs ruta, vil det ofte være et pluss. SLF tildeler nå stjerner til testede ruter hvor turkvaliteten har blitt vurdert.  Se nederst for flere turer.

Første langturer med stjerner 

Nasjonal sykkelrute 5 Numedalsruta er den første som har fått tildelt stjerner. Hele ruta går fra Geilo til Larvik. Store deler av denne er syklet og testet av SLF sommeren 2020. Den har fått 3 stjerner totalt 

Numedalsruta har fått 3 stjerner

Vurderingene går fra 1 til 5 stjerner og slik er fordelingen for de ulike kriteriene for Numedalsruta: 

Langs Numedalsruta

KRITERIE

STJERNER

VEKTING

Trafikksikkerhet/Trygghet

20 %


Stigning pr dagsetappe

15 %

Underlag

10 %

Skilting og merking

10 %

Turistinfrastruktur pr dagsetappe, 40-60 km

10 %

Scenisk kvalitet

10 %

Opplevelse/tilbud pr dagsetappe

10 %

Tilkoblingsmuligheter til offentlig transport

5 %

Markedsføring/info

5 %

El-sykkelvennlighet

5 %

 

Hvordan fungerer det?

SLF har siden 2019 fått god erfaring med å rutesjekke mer enn 1000 km av norske sykkelruter. Hver km stopper testsyklisten og registrerer data om trafikkmengde, underlag, fartsgrense og sykkelinfrastruktur. I tillegg registreres bl.a. servicetilbud, severdigheter, rasteplasser og eventuelle feil skilting, ødelagte skilt eller manglende skilting. Alle registreringer stedfestes. Denne dataen er i stor grad grunnlaget for vurderingen av turkvalitet og tildeling av stjerner.

Det som gir stjerner, er blant annet trygghetsfaktoren. Er det mye separat sykkelvei, og/eller lav fartsgrense og lite trafikk, gir det seg utslag i stjernevurderingen. Andre faktorer som teller positiv, er fast underlag enten det er asfalt eller grus, lite samlet stigning, god skilting, god dekning med servicetilbud og attraksjoner og opplevelser. Det gjøres også en vurdering av scenisk kvalitet langs ruta.

Med stjernevurderingen kan man se hva hver enkelt tur scorer på de forskjellige kriteriene. Få stjerner på for eksempel underlag, stigning og turistinfrastruktur betyr ikke at turen er «dårlig». For den eventyrlystne syklist som ønsker utfordringer utenfor allfarvei, kan det være nettopp grusveier, motbakker og villmark han ser etter. 

 

Stjernene viser vei

 

Underlag vurderes

Har sett til Tyskland og Danmark

I arbeidet med vurdering av turkvalitet har SLF hentet verdifull kunnskap fra søsterorganisasjonene i Danmark og Tyskland. ADFC i Tyskland har lenge tilbudt kvalitetsvurderinger av sykkelruter og dette er viktig for syklister som kanskje ikke er veldig erfarne tursyklister 

Link til alle stjernevurderte ruter:

Nasjonal sykkelrute 5 Numedalsruta

Unionsleden

Nasjonal sykkelrute 9 Villmarksruta

 

Back to top