Skip to Content
Oslo har inspirert Sverige: 1 milliard til elsykler

— På tide med et nasjonal elsykkelløft

Elsykkelstøtten i Oslo har inspirert den svenske regjeringen til å sette av én milliard kroner til en landsomfattende støtteordning for kjøp av av elsykler og -mopeder. Nå ber Syklistenes Landsforening regjeringen innføre en nasjonal støtteordning her til lands.

– Erfaringer fra Oslo og andre steder viser at effektiv markedsføring kan få folk til å åpne øynene for elsykkel som et alternativ til bil, sier miljøminister Karolina Skog (Miljöpartiet). Her sammen med finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund (Miljöpartiet) i den svenske regjeringen. Foto: Jean-Pierre Zeito

Støtteordningen i Sverige trådte i kraft allerede samme dag som den svenske finansministeren la fram neste års statsbudsjett, 20. september. Støtten blir utbetalt fra starten av 2018. Den svenske regjeringen har satt av 350 millioner kroner til elsykkelstøtten årlig de neste tre årene.

Støtten inngår i «den största investeringen någonsin för ett grönt samhällsbygge», som den svenske regjeringen kaller sin klima- og miljøsatsing. Det gis inntil 10.000 kroner i støtte for hver elsykkel som kjøpes.

Ber om konkrete, effektive tiltak

Syklistenes Landsforening (SLF) mener den svenske ordningen kan overføres til Norge.

– Dette kan gjøres «enkelt» ved å kopiere ordningen som nå er lansert i Sverige, men da med én endring; at ordningen kun rettes mot innkjøp av elsykler og ikke elmopeder, som allerede har moms-fritak i Norge, sier generalsekretær Morgan Andersson i SLF.

Her til lands ber vi regjeringen begynne med en nedskalert prøveversjon i 2018, for så å ta den ut i full skala fra 2019

 

Han viser til at økt transportbehov som følge av økt befolkningsvekst – opp mot én million flere innbyggere de neste 15 årene – ikke skal føre til økte klimautslipp.

– Det er bred politisk enighet i Norge at den medfølgende veksten i persontransport skal tas av sykkel, gange og kollektiv. Dette omtales som nullvekstmålet for personbiltrafikk, Dette må følges opp med konkrete, effektive tiltak fra politisk hold. Elsykkelstøtte som en nasjonal løsning er et slikt tiltak, sier Morgan Andersson.

Eneste helsebringende transportmiddel

En «elsykkelmilliard» vil få stor effekt med tanke på antall elsykler og omfanget av bilkjøring og luftkvalitet, påpeker Andersson.

– Elsykkel henvender seg i stor grad til mennesker som ikke sykler fra før. Mange av disse velger nå bil til de daglige gjøremål, og elsykkel er et fullgodt alternativ til bilen på korte reiser. Verdens helseorganisasjon anser luftforurensing for å være et av vårt tids største helseutfordringer, og en stor del av utslippene i sentrale områder kommer fra transportsektoren og personbiler. Og vi må huske på at også elbiler bidrar til svevestøv. Sykkel er det mest bærekraftige, og det eneste helsebringende, transportmiddelet.

Ideen om en tilskuddsordning i Sverige ble sådd av Andersson, som samarbeidet tett med SLFs søsterorganisasjon i Sverige, Cykelfrämjandet, i utviklingen av forslaget som var utgangspunkt for det som er blitt en nasjonal ordning.

Ber regjeringen begynne i 2018

Forslaget var en oppskalert versjon av tilskuddsordningen som Klimaetaten i Oslo kommune tilbød sine innbyggere i fjor. SLF arbeidet i sin tid for at Oslo kommune skulle etablere denne ordningen.

– Her til lands ber vi regjeringen begynne med en nedskalert prøveversjon i 2018, for så å ta den ut i full skala fra 2019, sier Andersson.

SLF mener at en støtteordning er nødvendig for å gjøre overgangen fra bil til elsykkel enklere og mer attrakttiv for langt flere. Potensialet er der, men vi må senke terskelen, poengterer Andersson.

– Selv om vi kan få et annet inntrykk fra mediene, stod elsykkel for anslagsvis kun drøye ti prosent av det totale sykkelsalget i fjor. Salget av elsykler øker hvert år, men ikke tilstrekkelig. I flere land i Europa er hver fjerde sykkel som selges, en elsykkel. Det er også et paradoks at du får avgiftsfritak for å kjøpe en elmoped, men ikke for elsykkel, som ikke bare bidrar positivt til mijøet, men også til folkehelsen.

Opptil 20.000 flere elsykler

Elsykkel er en klimasmart måte å komme seg fram på, framhever miljøminister Karolina Skog (Miljöpartiet) og finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund (Miljöpartiet) i den svenske regjeringen. Skog sier at sykkelbransjen i Sverige regner med å kunne selge opptil 20.000 flere elsykler i året som følge av «elcykelpremien».

– Erfaringer fra Oslo og andre steder viser at effektiv markedsføring kan få folk til å åpne øynene for elsykkel som et alternativ til bil, kommenterer Skog overfor Dagsavisen.

– Fordi elsykkelen har en tendens til å være forlokkende for folk som ikke tidligere har syklet, innebærer det at premien kan gi tusentalls nye syklister per år, tilføyer hun.

Skog og Bolund mener at elsykler har potensial til å erstatte biler på mange strekninger, for eksempel når det gjelder jobbpendling.

– Verdien av investeringene øker

I forslaget til Nasjonal transportplan 2018-2029 (NTP) i Norge nevnte Statens vegvesen momsfritak på elsykler som et mulig incentiv for å øke sykkelandelen. En slik ordning ble støttet  av SLF. Dette forslaget ble imidlertid fjernet fra dokumentet etter behandling i Samferdselsdepartementet og ble aldri forelagt Stortinget i den endelige behandlingen i juni i år. Andersson håper nå på politisk gjennomslag for en støtteordning slik som den i Sverige.

I Sverige skulle Cykelfrämjandets leder, Lars Strömgren, gjerne ha fått støtte til alle typer sykling, men sier at «elcykelpremien» er et skritt i riktig retning.

– Dette er den beste måten å få bilister til å gå over til et fossilfritt og aktivt transportslag. Verdien av å investere i sykkelveier for smidigere og lengre pendling øker som følge av elsykkelstøtten, sier Lars Strömgren.

– Nullvekstmålet for personbiltrafikk må følges opp med konkrete, effektive tiltak fra politisk hold. Elsykkelstøtte som en nasjonal løsning er et slikt tiltak, sier generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien
– Verdien av å investere i sykkelveier for smidigere og lengre pendling øker som følge av elsykkelstøtten, sier leder Lars Strömgren (t.h.) i Syklistenes Landsforenings søsterorganisasjon i Sverige, Cykelfrämjandet. Her sammen med miljøminister Karolina Skog og finansmarkeds- og forbrukerminister Per Bolund. Foto: Jean-Pierre Zeito
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights