Skip to Content

Høringssvar

Syklistenes Landsforening uttaler seg om en rekke forhold med tilknytning til sykling og sykkeltilrettelegging, særlig ved forslag om lov- og forskriftsendringer og ved framleggelse av stortingsmeldinger. Nedenfor finner du lenker til et utvalg av høringssvar som Syklistenes Landsforening sentralt har gitt fra 2016. Oversikten blir forløpende oppdatert. I tillegg følger flere av våre lokallag aktivt opp lokale forhold, som for eksempel reguleringsplaner, i sitt område.


2024

2023

Ditt medlemskap er med på å styrke vårt politiske arbeid – meld deg inn i dag!

2022

2021

2020

2019

2018

 

Ditt medlemskap er med på å styrke vårt politiske arbeid – meld deg inn i dag!

 

2017

2016

Back to top
Verified by MonsterInsights