Skip to Content

Aktive Barnehagereiser

Aktive Barnehagereiser er et prosjekt utviklet for å få foreldre til å reise mer aktivt i hverdagen med barna, især til og fra barnehagen, hele eller deler av veien.

Høsten 2022 startet prosjektet i Nedre Glomma, nærmere bestemt i barnehager i
Sarpsborg og i Fredrikstad, og nå ønsker vi å nå ut til flere! Målet er å få inn gode reisevaner i form av fysisk aktivitet tidlig i barnas liv.
I en tid med mye stillesitting, ønsker vi å snu trenden!


Hvorfor Aktive Barnehagereiser?

Å velge aktive reiser i form av sykling, gange og lignende er ikke bare bra for miljøet, men bra for vår fysiske og psykiske helse.

Når man går eller sykler får man også et helt annet sanseinntrykk enn om man sitter i bil. Man blir mer observant og bruker hjernen mer aktivt. Det er en stor sjanse for at barna som reiser aktivt tar med seg denne vanen videre inn i livet, og ikke minst inn i skolehverdagen der det er betraktelig mer stillesitting enn i barnehagen.

Ikke bare fremmer aktive reiser god helse, men å være aktiv gir også bedre søvn, bedre konsentrasjon, mer energi og reduserer stress.

I tillegg gir en overgang til aktiv transport miljøgevinster, og færre biler i nærheten av barnehagen betyr økt trafikksikkerhet.

 

 

Sykkellek med ivrige barn fra Ørebekk barnehage. Foto Morten Obbink

Velg pakken som passer din barnehage!

Liten pakke

Sykkelleker. Barn og ansatte får innføring i sykkelleker. Prosjektleder kommer til barnehagen og leker diverse leker med barna. Barnehagen mottar sykkelhefter med sykkellek-instruksjoner og tilhørende lekekort.

Medium pakke

Sykkelleker. Barn og ansatte får innføring i sykkelleker. Prosjektleder kommer til barnehagen og leker diverse leker med barna. Barnehagen mottar sykkelhefter med sykkellek-instruksjoner og tilhørende lekekort.

Workshop. Prosjektleder har workshop med barna der barna får formidle deres egne ønsker der gjelder aktivitet i hverdagen, i sær hvordan de ønsker å reise til og fra barnehagen.

Stor pakke

Sykkelleker. Barn og ansatte får innføring i sykkelleker. Prosjektleder kommer til barnehagen og leker diverse leker med barna, barnehagen mottar sykkelhefter med sykkellek-instruksjoner og tilhørende lekekort.

 Workshop. Prosjektleder har workshop med barna der barna får formidle deres egne ønsker der gjelder aktivitet i hverdagen, i sær hvordan de ønsker å reise til og fra barnehagen.

Sykkelfiks. En sykkelreparatør kommer til barnehagen og gjør småreparasjoner på sykler som trenger det.

Workshop i Ørebekk barnehage (Foto: Morten Obbink)

Ta kontakt med Emil Rensvala for mer informasjon!

emil@syklistforeningen.no

Back to top