Skip to Content
Bli med på viktige veivalg på vårt første årsmøte i Lillestrøm kommune!

Årsmøtet er offentlig for alle interesserte syklister i regionen vår, uansett medlemskap og bosted. Men du som er medlem i Syklistenes Landsforening (SLF – Syklistene) og bor i Lillestrøm eller Rælingen kommune er automatisk medlem av lokallaget SLF Lillestrøm og omegn (SLF LOO) og har da møte-, tale- og stemmerett på årsmøtet vårt.

Sted: Måsan aktivitetsssenter, Kjerulfsgate 38, Lillestrøm (møterom Torvmosen)

Dagsorden:

  • Styrets beretning 2019
  • Regnskap 2019
  • Arbeidsprogram og budsjett 2020
  • Valg av styre og leder
  • Annet/ innkomne saker

Frist for forslag til verv og/eller saker til årsmøte er 29. februar 2020.
Vi har ingen valgkomité, men hvis du lyst til å engasjere deg selv som styremedlem, lokalkontakt eller på annen måte, eller ønsker å foreslå andre kandidater eller saker til årsmøte, send mail til lillestrom@syklistene.no innen 29.02.20!

Sakspapirer til årsmøtet (med oppdatert dagsorden, inkl innkomne saker) blir tilgjengelig ca én uke før årsmøtet på vår nettside slfloo.com. Der vil du om kort tid også finne mer info om temakvelden som starter allerede kl 18 samme dag, men allerede kan vi rope at det blir et spennende foredrag om “Lillestrøm som sykkel-kommune”.

Påmelding: Det er ikke nødvendig å sende påmelding. Men det blir enkel servering under årsmøtet, og vi er takknemlig for en kort tilbakemelding per mail til lillestrom@syklistene.no. Hvis du er på Facebook, kan du si fra at du kommer her! Takk!

For mer informasjon om vårt lokallag besøk oss på www.facebook.com/slfloo eller sjekk våre omfattende lokale nettsider slfloo.com. Ved spørsmål og kommentarer ta gjerne kontakt med styreleder Carsten Wiecek (lillestrom@syklistene.no) eller vår sekretær Alf Helge Hartveit Skistad (mobil 920 96 363)!

Vel møtt!

Annonse
Annonse
Back to top