Skip to Content
På Larsen i Storgata

Årsmøte og sykkelkafé

Syklistenes Landsforening Hamar inviterer til årsmøte og sykkelkafé på Larsen i Strandgata på Hamar torsdag 28. mars 2019 klokka 18.00–20.00. I tillegg til ordinære årsmøtesaker vil lokallaget presentere turer du kan starte hjemmefra — dagsturer, overnattingsturer og langturer med utgangspunkt i Hedmarken.

Den siste sykkelbyundersøkelsen viser at 7 av 10 innbyggere i Hamar bruker sykkel i løpet av året. Foto: Roar Løkken
Fakta om Syklistenes Landsforening Hamar

• Syklistenes Landsforening har rundt 200 medlemmer i Hamar-området. Den siste sykkelbyundersøkelsen, fra 2014, viser at 7 av 10 innbyggere i Hamar bruker sykkel i løpet av året. Dette tilsvarer 21 000 syklister i Hamar kommune.

• Hamar har også den høyeste sykkelandelen av byene innenfor Statens vegvesen region Øst, med 22 % av innbyggerne som syklet på registreringsdagen. Dette tilsvarer 6600 på sykkel i Hamar samme dag.

Eventuelle saker til årsmøtet må være styret i hende innen 26.3.19 og kan sendes på epost til hamar@syklistene.no.

Dagsorden:

1. Valg av ordstyrer

2. Godkjenning av innkalling

3. Godkjenning av dagsorden

4. Valg av referent

5. Årsrapport

6. Valg av styre

7. Oppgaver for styret videre

Sakspapirene er tilgjengelige her:

Vi spanderer forfriskninger fra kafeen til medlemmene!

VELKOMMEN!

Geir Egilsson

leder av Syklistenes Landsforening Hamar

hamar@syklistene.no

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights