Skip to Content
Keynote speakers på digitale sykkelkonferansen
Keynote speakers

Etter hvert som samfunnet skal normaliseres stiller vi oss mange spørsmål. Hvordan vil mobiliteten i andre enden av koronakrisen se ut? Hvordan skal man sikre helsefremmende, bærekraftig og smittefri mobilitet?

I år skulle vi arrangert Den nasjonale sykkelkonferanse som avholdes annet hvert år. Denne måtte avlyses grunnet koronasituasjonen. I stedet inviterer vi til digital konferanse tirsdag 26. mai 2020 kl. 9.45-14.00.

GÅ VIDERE TIL PÅMELDING.


PROGRAM

POST-KORONA-MOBILITET

09.45-10.00
Åpning av konferansen
Styreleder Syklistenes Landsforening, Baard Amundsen

10.00-11.30 PLENUMSSESJON

10.00-10.30
How to use the Public Health imperative to deliver sustained improvements to streets for cycling
Lucy Saunders – Healthy Streets London  (engelsk)

10.30-11.00
Collisions and near-collisions: risk factors and mitigation
Rachel Aldred – Transportation at University of Westminster (engelsk)

11.00-11.30
Hvilke tiltak gjøres i Danmark og spesielt København
Klaus Bondam – Direktør Cyclistforbundet i Danmark  (engelsk)

12.00-14.00 PARALLELLSESJONER

Rom 1: Hvordan sikre smittefri og effektiv mobilitet

12.00-12.30
Sykling før og etter krisen sett fra den europeiske sykkelorganisasjonen
Morten Kabell – CEO v/European Cycling Federation (engelsk)

12.30-13.00
Hvordan vil Ruter ivareta en effektiv og smittefri kollektivtrafikk i tiden fremover
Ellen Rogde – markedsdirektør Ruter

13.00-13.30
Hvor ble Oslo kommune ved Bymiljøetaten av da koronaepidemien kom til Oslo og hvor er de nå?
Rune Gjøs – Direktør Mobilitetsdivisjonen Oslo kommune

13.30-14.00
Smittefri og effektiv mobilitet sett fra Stortinget
Helge Orten – Leder transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget

Rom 2: Hverdagsaktivitet som forsvar mot fremtidige helsetrusler

12.00-1230
Helsegevinst ved elsykling – går vinningen opp i spinningen
Stian Lobben – fastlege og forsker ved Universitetet i Bergen

12.30-1300
10 gode koronaråd for sykkelvennlige arbeidsplasser
Lotte Frost – leder “Sykkelvennlig arbeidsplass”-tjenesten i Syklistenes Landsforening

13.00-13.30
Hverdagsaktivitet som forsvar mot fremtidige helsetrusler
Olov Belander – seniorrådgiver Helsedirektoratet

Rom 3: Hvordan skal reiselivet reise seg – rom for å tenke nytt?

12.00-12.30
Norge som sykkeldestinasjon – muligheter og utfordringer
Haaken Christensen – fagspesialist for naturbasert reiseliv i Innovasjon Norge

12.30-13.00
The potential of cycling tourism after the corona crisis
Louise Böhler – Head of Tourism ADFC, Germany  (english)

13.00-13.30
Turisme lokalt
Marit Espeland -mobilitetsrådgiver for Innlandet fylkeskommune

13.30-14.00:
Sykkelturisme i Syklistenes Landsforening – norsk/svensk grenseprosjekt, rutesjekk og grønne sykkelruter
Liv Jorstad Paulsen – prosjektleder Syklisenes Landsforening

Rom 4: Hva må gjøres på infrastruktur for å sikre smittefri mobilitet?

12.00-12.30
Pop-up Infrastructure around the world
Tabitha Combs – University of Carolina (english)

12.30-13.00
Vegnormaler og regelverk i koronaens tid
Trond Berget – seniorrådgiver i AsplanViak

13.00-13.30
Hvordan vise vei for syklister
Aslak Fyhri – forsker Transportøkonomisk Institutt

13.30-14.00
Status og siste nytt fra sykkelpilotprosjektet
Bente Fuglseth – seniorrådgiver Statens Vegvesen

Bli inspirert, lær av de beste og delta i endringene!

MELD DEG PÅ I DAG.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights