Skip to Content
Utrygge gater og veier

Gjør gatene tryggere for alle: Bidra med din kunnskap om farlige veistrekninger

14. mars ble et barn påkjørt og drept på vei til skolen i Kristiansand. Denne ulykken var dessverre en ventet ulykke. Det er utrygge veier og skoleveier i alle våre 356 kommuner. Vi trenger din kunnskap i vårt arbeid for å avverge fremtidige ulykker. Derfor har vi nå tatt frem et kart hvor du kan markere hvor du ønsker forbedringer.

Foto: Istock

Fyll inn vårt nasjonale kart med gater og veier som er utrygge. Vi har lansert et kart som inviterer deg, og andre innbyggere til å dele deres førstehåndskunnskap om farlige veistrekninger. Ditt bidrag er essensielt for å identifisere og adressere risikofylte områder. Gå inn i dette kartet og marker det stedet du opplever som farlig.

Syklistforeningen vil bruke kartet til å få nasjonale politikere til å ta ansvar og prioritere opp trygghet i barns nærmiljø. Tryggheten til de minste, myke trafikantene må være et nasjonalt ansvar. Syklistforeningen tolererer ikke at nok et barn blir drept på skoleveien.

Hva vi Syklistforeningen jobber for

Vi jobber for at:

  • det skal bli 30 km/t i alle byer og tettsteder
  • det skal være 20 km/t rundt skoler
  • regjeringen skal øke bevilgningen til trafikksikring av barns skoleveier og nærmiljø til 500 millioner
  • de minste myke trafikantene alltid skal settes øverst på prioriteringslisten i trafikksikring
Trykk på kartet for å begynne å registrere!
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights