Skip to Content
Forslag til "stedstilpasset profil" -- også kjent som "sykkelfeltet opphører"

Salhusvegen i Karmøy kommune og Haugesund kommune skal stenges i ene enden og bygges ut med sykkelfelt for å kanalisere biltrafikk ut på fv 47 og tilrettelegge en trygg og sikker trasé for syklende og gående, både for gjennomgangstrafikk og for lokale målpunkter som Karmøy VGS. Prosjektet er i regi av Statens Vegvesen med Rogaland fylkeskommune som veieier.

Planforslaget tar til orde for sykling på fortau, kantholdeplass for buss og innfører et helt nytt konsept: “stedstilpasset profil”, som betyr “det var trangt til sykkelfelt etter at bilistene hadde fått kjørefelt, så derfor bygger vi ikke sykkelfelt”. Prosjektet forøvrig er et pilotprosjekt for sykkelfelt med buffersone, og det er ekstra ille å se at planleverandør COWI brukes på et slikt prosjekt når de åpenbart ikke besitter den nødvendige kompetansen til å planlegge sykkelinfrastruktur.

Annonse
Annonse
Back to top