Skip to Content
Stavanger ble kåret til sykkelbyen i Norge i 2022.
Stavanger ble kåret til sykkelbyen i Norge i 2022. Foto: Andrea Ribeiro/Stavanger kommune.

Nasjonale miljøpartier sterkest

I kartleggingen har vi sett på en rekke kommuner hvor vi har lokallag. Vi har også kartlagt to fylker, Innlandet og Rogaland. Funn i undersøkelsen viser at det som kalles miljøpartier nasjonalt, MDG, SV og V er de sterkeste sykkelpartiene også lokalt.

Fra et klassisk høyre-venstre perspektiv er det bra å se at det er sykkelvennlige parti bredt spredt langs denne aksen, slik at mange kan finne et parti som både svarer på sykkelvennlighet og andre preferanser. I hovedstaden ser vi mange positive tendenser; det er nærmest slik at partiene kappes om å være mest opptatt av god tilrettelegging for sykkel, der Ap, MDG, Høyre, Rødt, SV og Venstre til sammen bare har svart nei fire ganger. Og Ap, MDG og Venstre har kun svart ja, det vil si at de har fått full uttelling. Høyre sin Oslo-politikk ville vært et fyrtårn om den hadde funnet sted i noen av de andre byene vi har undersøkt.

Nå kan ikke politikk ta ut av sin kontekst, men det er verdt å merke seg hvordan omgivelsene også former partiene. Og dermed mener vi det er stor mulighet for positiv sykkelendring i hele vårt langstrakte land, med den variasjon i topografi og vær det bringer.

 

Sykkelbyen Stavanger

Et konkret eksempel er Stavanger, som i 2022 ble kåret til årets sykkelkommune. Basert på viljen til sykkelsatsning de ulike partiene skisserer, kan vi forstå det. Her heter sykkeltrioen H, SV og V, som er partier som har maks et nei på spørsmålene. I neste gruppe, de med 2 eller 3 nei, havner Ap, MDG, Rødt og Senterpartiet. Når partier som har over 70% av stemmene (valget 2019) er positive til disse endringer og tiltak, som er til det beste for innbyggerne, er det håp for at mange kan finne sitt sykkelparti også i 2023 i byen.

Og for mer om fylkene og kommunene vi har dekket i undersøkelsen; se her. 

 

Om gjennomføringen av undersøkelsen:

  • Vi stilt ja/nei-spørsmål til politikerne.
  • Vi har stilt politikerne mellom 10 og 15 spørsmål, for å avdekke nyanser i synet på sykkelsatsningen.
  • Spørsmålene spenner fra konkrete budsjettspørsmål, til hvordan de prioriterer myke trafikanter i budsjettet, hvordan de anvender lover og reguleringer som middel til visjoner og vilje som «Partiet vårt har vedtatt politiske virkemidler for å øke sykkelandelen lokalt».
  • Det er noen lokale spørsmål og noen som er felles for alle kommuner og fylker.
  • Kommunene som er spurt er de samme som vi har lokallag i.
  • Undersøkelsen ble sendt ut i slutten av juni, og svarfrist var 9. aug.
  • Ikke alle partiene har svart. De som har latt være med å svare, har fått gjentakende henvendelser om å svare.

 

 

Innlandet fylke er det to partier som får maks uttelling for sin sykkelvennlighet, nemlig MDG og SV.
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights