Skip to Content
Årsmøte i Syklistene Nedre Glomma 2022

Innkalling til årsmøte 2022

Til alle SLF-medlemmer i Fredrikstad, Sarpsborg, Hvaler og Råde.

SLF Nedre Glomma innkaller til årsmøte og medlemsmøte i Rådhuskantinen, Fredrikstad, mandag 7. mars 2022 kl 1900.

På medlemsmøtet får vi besøk av SLFs lokallagskontakt Olav Fjeld Kraugerud. Dessuten vil Anne Skauen fra styret og Fredrikstad kommune fortelle om Fredrikstads deltakelse i Global Acitve Cities.

Agenda og program for årsmøtet følger senere.

Vel møtt!

Med vennlig hilsen styret i SLF NG

NB! facebook-arrangement: https://www.facebook.com/events/4940463736074808?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

Syklistenes Landsforening Nedre Glomma

Agenda Årsmøte 2022

 • Valg av møteleder
 • Valg av referent
 • Godkjenning av innkalling
 • Årsberetning
 • Regnskap
 • Innkomne forslag
 • Valg
 • Leder
 • Styremedlemmer
 • Varamedlemmer
 • Valgkomite

Last ned årsberetningen for 2021

Medlemsmøte

-Olav Fjeld Kraugerud, SLFs lokallagskontakt:  Syklistforeningen 75 år: Aksjoner, tiltak og planer i jubileumsåret

-Anne Skauen, Fredrikstad kommune: Global Active Cities – vi er med!

Grønne-sykkelruter-Nedre-Glomma-Glommastien-øst-Gamlebyen
Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights