Skip to Content
Innendørs sykkelparkering er blant fasilitetene ansatte ved Renovasjonsetatens hovedkontor kan nye godt av. Eirik Vigerust (t.v.), Roger Opheim Bjerke, James Matthew Miller, Einar Skaarud og Nina Løyland er blant dem som gjerne sykler til jobb. I april får de vite om arbeidsplassen blir sertifisert som Sykkelvennlig arbeidsplass. FOTO: ROAR LØKKEN

– En sykkelvennlig arbeidsplass bidrar til økt trivsel, bedre helse, forenklet logistikk og reduserte kostnader, framhever generalsekretær Morgan Andersson i Syklistenes Landsforening.

Denne ordningen skal hjelpe virksomheter til å senke terskelen for at deres ansatte velger det eneste helsefremmende transportmiddel på vei til jobb: sykkelen!

Arbeidsplasser kan gjennom ordningen oppnå sertifisering på tre forskjellige nivå, og de gis skreddersydde anbefalinger for hvordan de kan arbeide videre for å styrke tilbudet til de ansatte.

Å sykle til jobben er bra for deg som individ, for arbeidsplassen og for samfunnet. Gjennom deltakelse i ordningen viser den enkelte arbeidsgiver et samfunnsansvar, ofte i tråd med mål nedfelt i virksomhetens planer, framholder Morgan Andersson.

REN blant de første

En av de første arbeidsplassene som håper å tilfredsstille sertifiseringskravene, er Renovasjonsetaten (REN) i Oslo kommune. REN er en av åtte arbeidsplasser som har vært med i en pilotperiode. Syklistenes Landsforening har her samarbeidet med FutureBuilt, et tiårig offentlig program i Oslo-området som utvikler klimanøytrale bygg og byområder med høy kvalitet.

«For å lykkes med målet om å bli en trygg og god sykkelby må hele Oslo ta del i sykkelsatsingen. REN vil være med på denne satsingen», heter det i en egen sykkelstrategi som etaten har lagd.

Der er målet å øke andelen ansatte som bruker sykkel som hovedframkomstmiddel i sommerhalvåret fra dagens sju prosent til 30 prosent i 2020.

– Jeg bare vinker til bilen min når jeg setter meg på sykkelsetet. Når det er kaldt, tenker jeg at jeg slipper å skrape is, sier Einar Skaarud, en av de ansatte som nyter godt av RENs tilrettelegging for de som velger sykkelen til jobb.

Tilrettelegging fra A til Å

I første fase av sertifiseringen foretas en reisevaneundersøkelse. Denne gir blant annet en kartlegging av hvordan ansatte reiser til og fra arbeid. Deretter følger befaring og vurdering av fysiske fasiliteter, mål, tjenester og tiltak.

Sammen med bronse-, sølv- eller gullsertifisering – etter hvor god score virksomheten får – utarbeides en tilstandsrapport med oppskrift på hvordan virksomheten kan arbeide videre for at flere ansatte skal velge sykkel.

Lansering rett før påske

Syklistenes Landsforening inviterer interesserte, både arbeidsgivere, arbeidstakere og andre, til å melde seg på lanseringsseminaret for ordningen. Det blir holdt i Oslo rådhus fredag 7. april og er gratis.

Deltakerne får oppleve blant andre Steven Fleming fra det nederlandske selskapet Cyclespace.  Siden han ga ut den internasjonalt anerkjente boken Cycle Space: Architecture and Urban Design in the Age of the Bicycle, har han samarbeidet med myndigheter, universiteter, utviklere og organer innen arkitektur og eiendom i arbeidet med å løfte sykkelplanlegging langt utover tradisjonelle grenser.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights