Skip to Content
Sykkeldebatt på Bike Expo

Nasjonalt sykkelløft?

På sykkelmessen Bikeexpo stilte to statsråder og fem stortingsrepresentanter til debatt om sykkelsatsing i Norge. Syklistenes Landsforening etterlyste svar på hvilke virkemidler som skal til for å nå politikernes nasjonale mål om åtte prosent sykkelandel. Dette tilsvarer nesten en dobling i antall syklister.

Erik Wold ledet debatten der blant andre energi- og miljøminister Ola Elvestuen og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen deltok. Foto: Dag W. Grundseth

Nedenfor kan du se hele debatten. De som deltok, var samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen og klima- og miljøminister Ola Elvestuen samt stortingspolitikerne Kirsti Leirtrø (Ap), Arne Nævra (SV), Hans Fredrik Grøvan (KrF), Helge Orten (H) og Ivar Odnes (Sp).

Her kan du se opptaket av hele debatten.  Politikerdebatten starter én time ut i opptaket.

I forkant kan du se innledninger fra Morgan Anderson i Syklistenes Landsforening, Holger Schlaupitz i Norges Naturvernforbund, Haaken Christensen i Innovasjon Norge og Rune Gjøs i Sykkelprosjektet i Oslo kommune.

Fakta om sykkelplaner og -andeler i Norge

• Helt siden 1977 har vi hatt ambisiøse planer for sammenhengene sykkelveinett og økt sykkelandel i Norge. I dag, 31 år senere, er det fortsatt ingen byer eller tettsteder som har etablert et sammenhengende nett. Samtidig ser vi at sykkelandelen har sunket over tid. I 1992 var den rundt sju prosent. Etter 2000 har den ligget under fem prosent.

• Ifølge transportetatene vil det koste 60 milliarder kroner å bygge dette bare i de ni største byene, bevilgninger det tilsynelatende er liten vilje til å prioritere for sykkeltiltak.

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights