Skip to Content
Trafikksikkerhet og fartsgrenser:

Vi må senke fartsgrensene, spesielt viktig rundt skoler

Syklistenes Landsforening har jobbet lenge for at den generelle fartsgrensen i byområder tas ned til 30 km/t. Det er viktig at alle som går og sykler opplever god trafikksikkerhet. Ikke minst er det viktig at barn opplever trygge veier der de bor.

Generalsekretær Eline Oftedal, Syklistenes Landsforening
Generalsekretær Eline Oftedal er opptatt av at myke trafikanter skal ferdes trygt.
Eline Oftedal er generalsekretær i Syklistenes Landsforening Trafikksikkerhet er et av organisasjonens hovedområder.

Nå vurderer Statens vegvesen å senke fartsgrensen fra 50 km/t til 40 eller 30.

– Det er veldig bra! La oss gå for 30 km/t med en gang! Vi i Syklistenes Landsforening vil også at det skal bli mulig for kommuner å ta i bruk 20 km/t rundt skoler. I dag er den laveste fartsgrensen i Norge 30 km/t, sier generalsekretær Eline Oftedal.

Er du ikke medlem enda?
Meld deg inn i dag, få alle fordelene og støtt viktig arbeid. 

Trafikksikkerhet i høysetet

Dagsavisen hadde nylig en sak om Catrin Alhaug som mistet foten i en alvorlig sykkelulykke.

– Noe må gjøres med trafikksikkerheten, sier Alhaug til Dagsavisen.

Syklistenes Landsforening mener at trafikksikkerheten må bli bedre og fartsgrensene må senkes. Derfor vi en generell øvre fartsgrense på 30 km/t i byer og tettbygde strøk. Og at kommuner og byer skal få mulighet til å bruke 20 km/t som øvre fartsgrense – spesielt rundt skoler.

– Vi vet at mange flere vil sykle i byene hvis det oppleves som trygt. En av årsakene til at det ikke oppleves som trygt nå, er farten til personbiler og lastebiler, som kjører tett på gående og syklende, sier Oftedal.

Trygge gater for myke trafikanter

Gater som har lite trafikk og som er utformet på en måte som gjør at folk holder 20 km/t oppleves trygge for myke trafikanter. Slike gater gir selvstendig bevegelsesfrihet til folk uansett alder og funksjonsnivå. Barn som kan transportere seg selvstendig i nærmiljøet, uavhengig av voksne, har bedre forutsetninger for å utforske verden. Lav fartsgrense og god oversikt gir trygghet for de små. Samtidig forebygger det alvorlige ulykker og gir mindre personskader dersom uhellet likevel skulle være ute.

Vi arbeider for økt trafikksikkerhet gjennom: 

• flere boliggater utformes på en måte som gir en reell fart på omtrent 20 km/t
• det er mulig å skilte 20 km/t i gater som er tilpasset gående og syklende
• 30 km/t blir den generelle fartsgrensen i byer og tettsteder
• kjøremønsteret i flere boliggater begrenses til kjøring til eiendommene

Les mer om vårt politiske arbeid her. 

 

Er du ikke medlem enda?
Meld deg inn i dag, få alle fordelene og støtt viktig arbeid. 

Annonse
Back to top
Verified by MonsterInsights